Kancera rapporterar framsteg i förberedelserna inför en fas II-studie med KAND567 i covid-19-patienter

2020-07-09

Kancera meddelar idag att bolaget har erhållit tillstånd från Läkemedelsverket för den planerade kliniska fas II-studien av läkemedelskandidaten KAND567 i covid-19-patienter. I samråd med Läkemedelsverket har bolaget beslutat att utöka studien med en placebogrupp. Detta medför en förnyad prövning av Etikprövningsmyndigheten, vars handläggningstid i normalfallet uppgår till maximalt 35 dagar. Slutmålet för behandlingen är att bromsa hyperinflammation och därmed undvika intensivvård och en lång rehabilitering för patienter med covid-19. Bolaget har initierat produktion av placeboprodukten för att kunna starta studien med kort varsel efter besked från Etikprövningsmyndigheten. 

Kanceras läkemedelskandidat KAND567 verkar genom att blockera fraktalkinreceptorn. Receptorn spelar en nyckelroll när kroppens immunsystem initierar inflammatoriska processer. När fraktalkinreceptorn blockeras genom behandling med KAND567 hindras vissa typer av immunceller att ansamlas i olika vävnader, vilket kan minska skador som uppkommer vid så kallad hyperinflammation. Denna skadliga process drabbar bland annat vissa svårt sjuka patienter i den pågående covid-19-pandemin, till följd av attimmunsystemet i ett första skede misslyckas med att bekämpa viruset. Immunsystemet riskerar då att hamna i obalans och överreagera genom en andra våg av inflammation – hyperinflammation – som kan leda till skador på lunga, hjärta och andra vitala organ. 

Kanceras planerade Fas II-studie i covid-19-patienter är enligt den kompletterade ansökan dubbelblindad och placebokontrollerad där KAND567 eller placebo kombineras med bästa standardbehandling. Under studien utförs strikt objektiva analyser av behandlingseffekt, bland annat i form av syremättnad och respiratorisk kapacitet. Dessutom genomförs en detaljerad kartläggning av immunologisk reglering på cell- och gennivå.

Studien, som är redo att starta med kort varsel efter godkännande från Etikprövningsmyndigheten, planeras omfatta 40 patienter varav hälften behandlas med KAND567 och den andra hälften utgörs av en placebogrupp. Behandlingen med KAND567 sker peroralt i form av kapslar två gånger per dag under sju dygn. En uppföljande hälsokontroll och provtagning sker efter avslutad behandling samt efter 90 dagar i syfte att följa rehabiliteringen.

 

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under andra kvartalet 2020 ansökt om tillstånd för en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna

Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01 
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se
Tillbaka