Kancera rapporterar framgångar för strukturbaserad design av läkemedelskandidater mot cancer.

2011-01-18

Kancera AB har tillsammans med samarbetspartnern Sprint Bioscience AB, Stockholm, lyckats lösa den tredimensionella molekylära strukturen av inbindningen av en ny klass av syntetiska läkemedelskandidater till målproteinet PFKFB3 genom experiment utförda vid den internationella synkrotronljusanläggningen ESRF i Grenoble. PFKFB3 är ett nyckelprotein för tumörcellers ökade energiomsättning och en möjlig måltavla för terapi.

“Denna glädjande framgång i projektet medför att vi nu har ett kraftfullt verktyg för att vidareutveckla denna nya substansklass via strukturbaserad design. Kristallstrukturerna ger oss en molekylär karta för hur nya effektiva läkemedelskandidater skall utvecklas”, säger dr Thomas Olin, VD i Kancera AB.

Projektet syftar till att försvaga tumörer genom att svälta dem och därmed bryta tumörens motståndskraft mot strål- och kemoterapi.

I ett av Kanceras övriga prekliniska utvecklingsprojekt, har som tidigare kommunicerats, professor Mellstedts forskargrupp på Karolinska Institutet tillsammans med forskare på Kancera AB och iNovacia AB tagit fram syntetiska substanser som dödar leukemiceller med 25 gånger högre träffsäkerhet än de cytostatika läkemedel som finns på marknaden idag.

Listning på First North och pågående nyemission

Styrelsen för Kancera har ansökt om listning av aktien på NASDAQ OMX First North. Kancera emitterar fram till och med den 31 januari, i en spridningsemission, 3 600 000 aktier. Emissionskursen har fastställts till 7 kr per aktie, vilket innebär att Bolaget sammanlagt tillförs 25,2 Mkr före emissionskostnader. På bolagets hemsida, www.kancera.com finns ytterligare information om erbjudandet och riskfaktorer.

Om Kancera AB (publ)

Kancera AB är ett bioteknikbolag med fokus på nya och effektiva läkemedel mot leukemi och solida tumörer.

För ytterligare information, kontakta

Dr. Thomas Olin, VD, 073 520 40 01

Kancera AB (publ)
Lindhagensgatan 133
SE 112 51 Stockholm

Besök bolagets hemsida på www.kancera.com.

Tillbaka