Kancera rapporterar bromsande effekt av PFKFB hämmare på bukspottkörtelcancer i djurstudie

2012-11-06

Kancera rapporterar att bolagets första generation av PFKFB3 hämmande substanser bromsar tillväxten av bukspottkörtel-(pankreas) cancer i pre-kliniska effektstudier i djur.

Målsättningen för Kanceras PFKFB-projekt är att försvaga cancern genom att strypa tillförseln av energi. Den första generationen av Kanceras PFKFB hämmande substanser har valts ut efter prövning i två djurstudier som visar att substanserna fördelas effektivt i kroppen och tolereras väl.

I en inledande preklinisk studie kunde en övertygande effekt inte uppnås i en djurmodell för koloncancer. Förnyade studier, designade utifrån den inledande studiens resultat, har visat bromsad tillväxt av en tumör som har sitt ursprung från bukspottkörtelcancer i människa. Den bromsande effekten av Kanceras första generation av PFKFB-hämmare var cirka 20% jämfört med placebobehandling. Cancer i bukspottkörteln drabbar årligen över 100 000 patienter i Europa och USA. Överlevnaden hos dessa patienter är mindre än två procent fem år efter diagnos vilket understryker att det finns ett stort behov av nya läkemedel mot bukspottkörtelcancer.

”Att PFKFB hämmare på egen hand kan minska tillväxten av en bukspottkörtelcancer är mycket glädjande och stödjer vår strategi för hur denna svåra sjukdom kan angripas. Dessutom visar resultaten att vi enligt plan har lyckats att nå en viktig milstolpe i ett tekniskt utmanande projekt. Nästa steg i projektet är att ytterligare förbättra PFKFB hämmarnas läkemedelsegenskaper och utvärdera effekt på tumörtillväxt i kombination med standardterapi mot bukspottkörtelcancer. Kancera står dock fast vid tidigare meddelat beslut att prioritera bolagets ROR-projekt varför vidare utveckling av PFKFB-projektet först återupptas när adekvat finansiering har säkrats”, säger Thomas Olin, VD.

Om PFKFB-projektet
Genom att blockera mekanismer som gör det möjligt för cancerceller att anpassa sig till perioder av syrebrist, kan väg banas för helt nya behandlingsstrategier. Kanceras projekt bygger på att en specifik hämning av enzymet PFKFB3 resulterar i minskad ämnesomsättning i cancercellerna och minskad celltillväxt.

PFKFB3 är vanligare förekommande i syrefattig tumörvävnad än i frisk vävnad vilket skapar förutsättningar för en riktad effekt terapi med färre biverkningar än traditionell kemoterapi. En hämning av PFKFB3 förväntas svälta och försvaga tumörcellerna genom att minska dess glykolys och celldelning. På detta sätt kan man övervinna nuvarande problem med tumörers motståndskraft mot strålning och kemoterapi.

Om ROR-projektet

ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1500. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida http://www.kancera.com/

Tillbaka