Kancera rapporterar att rekryteringen till den pågående fas IIa studien av KAND567 i hjärtinfarkt fortskrider väl och att beslut fattats för att möjliggöra rekrytering av fler patienter

2022-09-27

Kancera AB (publ) rapporterar idag att rekryteringen till den pågående fas IIa studien av KAND567 i hjärtinfarkt fortskrider väl och att 54 av de totalt eftersträvade 60 patienterna har rekryterats. Bolaget meddelar också att i syfte att stärka studien har ett tillägg till studieprotokollet gjorts som möjliggör rekrytering av upp till 10 ytterligare patienter. Därmed kan patientrekryteringen komma att förlängas en månad in i januari 2023.

Den kliniska studien av KAND567 i hjärtinfarkt utförs av NHS Foundation, som är studiesponsor, och genomförs på sjukhusen Freeman Hospital och James Cook Hospital i Storbritannien. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet samt hjärtkärlskyddande effekt från behandling med KAND567 av patienter med hjärtinfarkt som genomgår kärlvidgande behandling, s.k. ballongsprängning. Patientrekryteringen fortskrider väl och 54 patienter har rekryterats till studien så här långt. Under studien har det dock konstaterats att kompletta provtagningar inte har kunnat samlas in från alla patienter. Därför har ett tillägg till studieprotokollet gjorts som möjliggör att rekrytera upp till tio ytterligare patienter. Utifrån nuvarande rekryteringstakt är bedömningen att rekryteringen kan komma att slutföras under slutet av 2022, men en förlängning in i januari 2023 är inte uteslutet.

Det är väldigt glädjande att patientrekryteringen löper på så bra och vi stödjer detta studieprotokolls-tillägg då det ger oss tillräckligt många utvärderingsbara patienter för att kunna rapportera studiens primära mål med hög kvalitet”, säger Thomas Olin, VD på Kancera.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Fraktalkinsystemet är en naturlig del av immunsystemet men återfinns även i avancerad cancer. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i en pågående fullt finansierad klinisk fas IIa-studie av effekt mot hyperinflammation efter hjärtinfarkt. Rekrytering av patienter förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av cancer. Fullt finansierade fas I-studier av KAND145 planeras starta i H1 2023. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 08-501 260 80

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Tillbaka