Kancera rapporterar att Läkemedelsverket har godkänt ansökan om att starta KANDOVA-studien och att Dr. Hanjing Xie utsetts till ny medicinsk chef

2023-02-16

Kancera AB (publ) rapporterar idag att det svenska Läkemedelsverket har godkänt Kanceras ansökan om att genomföra en klinisk studie av KAND567 i patienter mer äggstockscancer, den s.k. KANDOVA-studien. Bolaget meddelar vidare ny medicinsk ledning och organisation.

Kancera rapporterar idag att det svenska Läkemedelsverket har godkänt bolagets ansökan om att genomföra en klinisk studie av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidat KAND567 i patienter med äggstockscancer, den s.k. KANDOVA-studien. Målet för studien är att undersöka om KAND567 kan öka effekten av cytostatika efter återfall i sjukdomen. Kancera arbetar nu med de slutliga förberedelserna för att starta studien på de två svenska universitetssjukhus som ingår i KANDOVA-studien. Kancera har tidigare rapporterat att ansökningar i Danmark och Norge har skickats in och bolaget förväntar slutligt besked från dessa läkemedelsmyndigheter i mars.

Kancera meddelar vidare att bolaget har utsett Dr. Hanjing Xie till ny medicinsk chef (CMO). Dr. Xie har mer än 25 års samlad klinisk erfarenhet av forskning och klinisk utveckling samt som praktiserande läkare. Dr. Xie har arbetat både inom läkemedelsindustrin på bolag som Idogen, Oncopeptides och Bayer och på Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och St Görans Sjukhus. Dr. Xie är docent och överläkare inom onkologi, disputerad inom klinisk farmakologi samt specialist inom onkologi, internmedicin och hematologi. Som CMO kommer Dr. Hanjing Xie ha det övergripande medicinska ansvaret på Kancera. Under 2023 kommer hon fokusera på genomförande av KANDOVA-studien och den fortsatta utvecklingen av Kanceras fraktalkinblockerande läkemedels-kandidater för behandling av solida tumörer.

Dr. Hanjing Xie tar inledningsvis en deltidstjänst på Kancera och bolagets tidigare medicinska chef, Dr. Torbjörn Lundström, kvarstår under tiden som rådgivare, med huvudfokus på att slutföra analysen och rapporteringen av FRACTAL-studien. Sammantaget stärks därmed Kanceras medicinska expertis.

I tillägg genomför Kancera även en organisationsförändring som innebär att ett par av bolagets medarbetare övergår till att arbeta på konsultbasis, vilket innebär att projektens varierande behov kan tillgodoses mer kostnadseffektivt.

”Vi är oerhört glada över rekryteringen av Hanjing Xie som med sin både djupa och breda expertis inom cancer och immunologi ger ytterligare styrka och precision i Kanceras utveckling av nya behandlingar mot cancer och allvarliga inflammatoriska tillstånd. Jag vill också tacka Torbjörn Lundström för hans betydelsefulla insatser som starkt har bidragit till att Kancera idag är kliniskt ledande med våra småmolekylära läkemedelskandidater”, säger Thomas Olin, VD för Kancera.

Om KANDOVA-studien
KANDOVA-studien är en kombinerad fas Ib/IIa studie av KAND567 som ges i kombination med platinum-baserad cytostatika till äggstockscancerpatienter som fått återfall efter cytostatika-behandling. KANDOVA-studien genomförs i samarbete med Nordic Society of Gynaecological Oncology och dess kliniska prövningsenhet (NSGO-CTU). NSGO-CTU är en samarbetsorganisation för de ledande universitetssjukhusen och prövarna i Norden inom gynekologisk onkologi och studien kommer genomföras på fem universitetssjukhus i Sverige, Danmark och Norge. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet. Sekundärt mål är att utvärdera signal på tumördödande effekt från behandling med KAND567 i kombination med platinum-baserad cytostatika. Det långsiktiga målet är att med KAND567 återställa effekten av cytostatika och därigenom öka överlevnaden. Bolaget förväntar att studiens resultat kommer att rapporteras under andra halvan av 2024.

Om FRACTAL-studien
FRACTAL-studien är en klinisk fas IIa-studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt som genomgår kärlvidgande behandling. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet och sekundärt mål är att utvärdera signal på hjärtkärlskyddande effekt från behandling med KAND567. Bolaget förväntar att studiens resultat kommer rapporteras under det tredje kvartalet 2023.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 073-520 4001

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Tillbaka