Kancera rapporterar att FRACTAL-studien ligger i fas med tidsplan för rapportering av resultat under tredje kvartalet 2023

2023-01-16

Kancera AB (publ) rapporterar idag att totalt 63 patienter har rekryterats till den pågående FRACTAL-studien, en fas IIa studien av KAND567 i hjärtinfarktspatienter, vilket överstiger de 60 patienter bolaget ursprungligen definierade som mål för studien. Kancera har tidigare meddelat beslutet att göra ett tillägg till studieprotokollet för att möjliggöra rekrytering av upp till 70 patienter, i syfte att öka antalet utvärderingsbara patienter. Bolaget meddelar nu perioden för rekrytering förlängs, som längst till sista februari 2023, men att målet att presentera resultat under det tredje kvartalet 2023 kvarstår.

Patientrekryteringen har fortskridit väl under 2022 och per idag har 63 patienter rekryterats till studien, vilket överstiger det ursprungligen definierade målet på totalt 60 patienter. I syfte att stärka studien i form av fler utvärderingsbara patienter kom Kancera och NHS Foundation under september överens om att göra ett tillägg till studieprotokollet för att möjliggöra rekrytering av upp till 70 patienter. Den tidigare bedömningen var att rekryteringen av 70 patienter skulle kunna slutföras i januari, men bolaget meddelar nu att rekryteringsperioden förlängs, som längst till sista februari 2023. Kanceras mål att presentera resultat från FRACTAL-studien under det tredje kvartalet 2023 kvarstår och bolaget bedömer därför att det är motiverat att förlänga rekryteringen, i syfte att maximera antalet utvärderingsbara patienter.

FRACTAL-studien är en klinisk studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt som genomgår kärlvidgande behandling. Studien genomförs i samarbete med brittiska NHS Foundation, som är studiesponsor. FRACTAL-studien genomförs på de två sjukhusen Freeman Hospital i Newcastle och James Cook Hospital i Middlesbrough. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet. Sekundärt mål är att utvärdera signal på hjärtkärlskyddande effekt från behandling med KAND567.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i en pågående fullt finansierad klinisk fas IIa-studie i patienter med hjärtinfarkt som genomgår kärlvidgande behandling. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 073-520 4001

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Tillbaka