Kancera presenterar vid två internationella möten i Hamburg

2012-11-12

Kanceras VD, Dr Thomas Olin, presenterade under söndagen bolaget och dess projektportfölj på mötet för European Cancer Cluster i Hamburg. Onsdagen den 14:e november kommer Kancera att presentera vid BioEurope 2012, även detta i Hamburg, Tyskland.

I sin presentation vid söndagens nätverksmöte arrangerat av European Cancer Cluster, lyfte Olin fram Kanceras fokus på nära kliniska samarbeten för att generera starka och kliniskt relevanta data redan i ett tidigt skede i forskningsprojekten. Som exempel nämndes Kanceras ROR-1 substanser som karakteriserats och påvisat unika effekter i cancerceller från CLL patienter, också i sådana som är resistenta mot dagens terapi. Även de senaste positiva effekterna av Kanceras PFKFB3-hämmare i en djurmodell för cancer i bukspottskörteln presenterades.

En liknande men längre presentation kommer att ges onsdagen den 14:e november vid BioEurope 2012. BioEurope är Europas största nätverksmöte inom branschen med ca 3000 deltagare som representerar över 1500 bolag aktiva inom läkemedel, biotech och finanssektorn.

Om Kancera
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1500. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.com

Tillbaka