Kancera överlåter laboratorium till Oncopeptides och upprättar klinisk biobank

2020-06-29

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) har tidigare meddelat att bolaget ställer om för att optimera förutsättningarna för den kliniska utvecklingen av Fraktalkinprojektet. Med anledning av det minskade behovet av laboratoriekapacitet överlåter Kancera den 1 juli 2020 sitt nuvarande laboratorium till Oncopeptides AB. Avtalet mellan bolagen ger Kancera möjlighet att bibehålla nödvändig kapacitet i anslutning till bolagets biobank. Överlåtelsen medför att Kanceras kassaflöde stärks med cirka SEK 7 miljoner jämfört med om bolaget skulle behållit lokalerna under hyreskontraktets kvarvarande löptid om 18 månader.

”Det är glädjande att detta välfungerande laboratorium, där flera av Kanceras läkemedelskandidater har utvecklats, nu kommer att kunna bidra till läkemedelsutveckling i Oncopeptides regi. Den konstruktiva dialogen mellan bolagen har lett fram till ett för båda parter attraktivt avtal i ett skede där Kancera väljer att fokusera på klinisk läkemedelsutveckling och flyttar till nya lokaler på Innomedicum vid Karolinska Institutet”, säger Thomas Olin, vd för Kancera.

Om Kancera AB
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under andra kvartalet 2020 ansökt om tillstånd för en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin, vd: +46-(0)735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Hemsida: http://www.kancera.com

Tillbaka