Kancera och Recipharm sluter avtal om tillverkning av läkemedelsprodukt för kliniska studier

2017-09-14

Kancera, ett utvecklingsbolag med fokus på cancerterapi och Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), sluter avtal för utveckling och tillverkning av läkemedelskandidaten KAND567.

Kanceras läkemedelskandidat KAND567 verkar genom att blockera Fractalkine-systemet och har i prekliniska sjukdomsmodeller visats effektivt motverka skov i autoimmun sjukdom samt nervinflammation och smärta i samband med kemoterapi mot cancer. I framtida kliniska studier avser Kancera behandla patienter med läkemedelskandidaten KAND567 förpackad i kapslar för peroralt intag.

Samarbetet omfattar utveckling av den beredningsform som krävs för effektiv frisättning av KAND567 från kapslarna samt produktion av läkemedelsprodukten. Arbetet utförs på Recipharms anläggning i Solna.

Thomas Olin, VD på Kancera kommenterar ”Beslutet att påbörja utvecklingen av kapslar för en verksam dosering av KAND567 visar att Kancera har nått ett viktigt delmål i Fractalkineprojektet. Vi är glada att nu samarbeta med Recipharm för att ta fram den läkemedelsprodukt som skall användas för att studera hur KAND567 kan hjälpa patienter”.

Torkel Gren, General Manager på Recipharm i Solna säger ”Vi gläder oss åt att kunna bidra till utvecklingen av ett nytt läkemedel som har potential att få ett stort medicinskt värde. Vi har många års erfarenhet av produktutveckling för såväl kliniska försök som kommersiell tillverkning, och vi är övertygade om att detta kommer att betyda mycket i samarbetet med Kancera.”

Om Fractalkineprojektet
KAND567 är en peroralt tillgänglig småmolekyl som blockerar CX3CR1, receptorn för Fractalkine. Fractalkine är en immunreglerande faktor, så kallad kemokin, som skickar signaler via CX3CR1-receptorn och därigenom styr funktionen hos immun-celler och cancerceller. Mängden Fractalkine och dess receptor CX3CR1 har visats vara förhöjda i flera inflammatoriska sjukdomar, i cancer och i kroniska smärttillstånd.

Kanceras läkemedelskandidat KAND567 är den längst utvecklade läkemedelskandidaten mot CX3CR1 och har visats vara effektiv mot inflammation och smärta i flera prekliniska sjukdomsmodeller.

I den friska individen reglerar Fractalkine och dess receptor, CX3CR1, vandringen av immunceller från blodet över kärlväggen till områden där immunförsvaret behövs. I cancer utnyttjar cancercellerna samma system (CX3CR1 och Fractalkine) för att invadera friska organ och bilda metastaser. Dessutom har närvaro av Fractalkine beskrivits vara associerat till en bristande effekt av immuno-onkologiska läkemedel. Mot denna bakgrund utvärderar Kancera att hur väl KAND567 kan stoppa tumörtillväxt.

Djurstudier visar att receptorn för Fractalkine inte är nödvändig för överlevnad och att viktiga immunfunktioner behålls intakta trots att receptorn saknas. Att effektivt kunna motverka lokal inflammation och samtidigt bibehålla ett väl fungerande immunförsvar hos patienten väntas utgöra grunden för en framgångsrik utveckling av KAND567.

Blockering av Fractalkine-systemet har i kliniska studier visats ge önskad effekt mot auto-immuna sjukdomar som Crohns sjukdom och reumatoid artrit hos svårbehandlade patienter. Dessa positiva studier har utförts av läkemedelsbolaget Eisai med en monoklonal antikropp. Studiernas resultat innebär att sannolikheten ökar för att Kancera ABs läkemedelskandidat KAND567 når en klinisk och kommersiell framgång som det första småmolekylära läkemedlet som verkar genom Fractalkine-systemet mot flera folksjukdomar.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare var antalet aktieägare var per den 30 juni 2017 cirka 7500. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 14:e september 2017 kl. 08:30 CET.

Tillbaka