Kancera och partner reviderar patentstrategin för HDAC-projektet

2019-11-22

Kancera AB (Nasdaq First North Growth Market: KAN) och Grünenthal samarbetar för att utveckla HDAC-hämmare för behandling av smärta och inflammation. Bolagen har nu beslutat att av strategiska skäl dra tillbaka en patentansökan kring en serie HDAC-hämmare för att i ett senare skede skicka in en ny kompletterad ansökan. Gällande samarbetsavtal har kompletterats i enlighet med denna nya strategi för att båda parter ska få del av fördelarna av denna reviderade patentstrategi.

Som tidigare meddelats ansvarar Grünenthal enligt avtalet för all preklinisk forskning för att utveckla läkemedelskandidater från två av Kanceras serier av HDAC-hämmare och erhåller rätt att förvärva dessa substanser för vidare klinisk utveckling till marknadsförd produkt. HDAC-projektet fortgår i enlighet med samarbetsavtalet.

”Att hela tiden se över och stärka patentportföljen är en naturlig del av arbetet i den här typen av läkemedelsprojekt. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen för HDAC-projektet med målet att nå ett genombrott i kampen mot nervsmärta”, säger Thomas Olin, vd för Kancera AB.

Om HDAC-hämmare
HDAC-hämmare har visats påverka sjukdomsprocesser såsom inflammation, smärta och cancer.  Prekliniska tester har visat att Kanceras substanser har en hög grad av selektivitet och effektivitet mot HDAC6 inom familjen av HDAC-enzymer. De har även en god förmåga att tas upp i kroppen efter peroral tillförsel vilket tillsammans gör dem till intressanta utgångspunkter för utveckling av nya läkemedel mot flera typer av sjukdomar.

Om Kancera
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under första halvåret 2020 ta steget in i en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB. 

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna 

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 22 november 2019 kl.08:15 CET.

Tillbaka