Kancera nominerar KAND145 som ny läkemedelskandidat

2019-05-02

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar idag att bolaget förstärker sin projektportfölj genom att nominera KAND145 som ny läkemedelskandidat. KAND145 täcks av en patentansökan från juli 2018 och utgör tillsammans med den kliniska läkemedelskandidaten KAND567 grunden till ett nytt koncept för behandling av inflammation. 

Kancera har nominerat KAND145 som ytterligare en läkemedelskandidat inom fractalkineprojektet, vars mål är att dämpa både akuta och kroniska inflammatoriska tillstånd som idag saknar effektiv behandling. KAND145 är en blockerare av fractalkinesystemet med önskade läkemedelsegenskaper för både peroralt och intravenöst bruk. Med två självständiga läkemedelskandidater, vilka täcks av separata patentansökningar, ökar möjligheten att framöver utveckla flera fristående produkter. Potentiellt kan detta resultera i en sjukhusprodukt för behandling av hjärtinfarkt och en produkt som riktas mot den specialiserade öppenvården av inflammatoriska sjukdomar.

Nästa steg i fractalkineprojektet är en klinisk Fas Ib-studie av KAND567 som syftar till att fastställa de intravenösa doser som avses användas i en planerad Fas IIa-studie. Målet för Fas IIa-studien är att dokumentera säkerhet samt effekt på biomarkörer för hjärtskyddande verkan av KAND567 vid infarkt.

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under 2019 ta steget in i en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:

Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park

Banvaktsvägen 22

SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 2a maj 2019 kl.08:15 CET. 

Tillbaka