Kancera meddelar start av klinisk Fas Ib-studie av KAND567

2019-06-04

Den kliniska Fas Ib-studien av intravenös tillförsel av KAND567 har påbörjats och planeras att slutföras under tredje kvartalet 2019. KAND567 har tidigare visats vara väl tolererad och ha goda farmakokinetiska egenskaper vid peroral tillförsel i 62 friska individer.

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt.

I den kliniska Fas Ib-studien tillförs KAND567 intravenöst till 27 friska individer. Studiens syfte är att utvärdera säkerhet, tolerans och exponering. Resultaten kommer att ligga till grund för val av intravenös tillförsel av KAND567 i nästkommande kliniska Fas IIa-studie i patienter med hjärtinfarkt.

Studien utförs i samarbete med SCRO och CTC i Uppsala. SCRO och CTC är etablerade kontraktsforskningsbolag som utför kliniska studier enligt kvalitetsnormen GCP (Good Clinical Practice).

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under 2019 ta steget in i en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 4:e juni 2019 kl. 12:15 CET.

Tillbaka