Kancera meddelar godkännande av ansökan om Fas Ib-studie för KAND567

2019-04-04

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar idag att Läkemedelsverket och etisk kommittee har godkänt ansökan om Fas Ib-studie med läkemedelskandidaten KAND567. Ett tillägg kommer lämnas in till Läkemedelsverket avseende kompletterande uppgifter kring en standardiserad metod för intravenös tillförsel av KAND567. Efter godkännande av detta tillägg kan studien starta vilket beräknas ske i juni.

KAND567 verkar genom att blockera fractalkine-receptorn. Receptorn är en viktig spelare i den inflammatoriska processen och ett lovande mål för nya och selektiva antiinflammatoriska läkemedel. Vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine i samband med hjärt-kärlsjukdomar, inflammationssjukdomar och olika former av cancer. Kancera planerar att under andra halvåret 2019 starta en fas IIa-studie med KAND567 i patienter som drabbats av hjärtinfarkt.

I den föreliggande Fas Ib-studien, kommer KAND567 ges som en infusion i olika hastigheter under 1-3 dygn till grupper av friska försökspersoner. Syftet är att studera säkerhet och tolerabilitet vid olika infusionshastigheter, samt generera information om optimal infusionshastighet för att snabbt nå en specifik eftersträvad plasma-koncentration. Studien beräknas ta cirka två månader att genomföra, och informationen kommer ligga till grund för doseringsstrategin i den planerade kliniska Fas IIa-studien på hjärtpatienter.

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under 2019 ta steget in i en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkine-blockerarna KAND567 och uppföljande läkemedelskandidater såsom KAN145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
 

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 4 april 2019 kl.14.10 CET. 

Tillbaka