Kancera meddelar att första inlösen av teckningsoption TO5 tillförde bolaget ca 1,1 MSEK

2021-07-20

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att första tillfället att lösa in teckningsoption TO5 var den 16 juli 2021. Med stöd av TO5 tecknades denna gång 116 150 aktier till lösenkursen 9,93 SEK. Härigenom tillförs bolaget ca 1,1 Mkr.

Kancera genomförde under mars 2020 en nyemission som tillförde 61,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avsåg units och innefattade bland annat emission av 179.369.322 teckningsoptioner av serie TO5. Trettio teckningsoptioner TO5 ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 1 juni till 30 november 2021 till kurs 9,93 SEK.

Antalet tecknade aktier med stöd av TO5 kan komma att justeras marginellt vid slutlig sammanräkning. Kostnaden för första inlösenförandet avseende TO5 beräknas uppgå till ca 0,04 MSEK.

Genom inlösen av TO5 kommer antalet aktier i Kancera att öka till 55.898.738. Registrering av emissionen och leverans av aktier beräknas ske omkring den 5 augusti 2021.

Om Kancera AB (publ)

Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom klinikförberedande studier av KAND567 med målet att öka effekt av kemoterapi mot behandlingsresistent cancer, inklusive äggstockscancer. Med positiva resultat från dessa studier kan en första finansierad patientstudie mot äggstockscancer komma att starta under 2022. Kancera bedriver även preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kanceras tidiga prekliniska projekt riktas mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta,
Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59
Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Nanna Svartz väg 4
SE 171 65 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Tillbaka