Kancera meddelar att den kliniska fas IIa-studien med KAND567 efter hjärtinfarkt har fått godkännande att starta i Storbritannien

2021-07-19

Kancera (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att myndigheterna för läkemedels- och etikprövning (1) i Storbritannien har lämnat godkännande för start av en klinisk fas IIa-studie med KAND567 efter hjärtinfarkt.

Fas II-studien, som går under namnet FRACTAL (2), omfattar sextio patienter inskrivna på sjukhus för hjärtinfarkt i hjärtkammarens framvägg. Patienterna behandlas under tre dygn med KAND567 eller placebo. En utvärdering av säkerhet, markörer för hjärtskyddande effekt, inflammation och allmänhälsa sker dag 30 samt 90 efter första dos.
Studien genomförs av stiftelsen Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust enligt Kanceras tidigare planerade kliniska budget om cirka 20 Mkr och bedöms kunna starta omkring månadsskiftet september/oktober 2021.

1) Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, Research Ethics Committee, samt Health Research Authority
2) FRACTalkine inhibition in Acute myocardiaL infarction (FRACTAL)

Om Kancera AB (publ)

Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom klinikförberedande studier av KAND567 med målet att öka effekt av kemoterapi mot behandlingsresistent cancer, inklusive äggstockscancer. Med positiva resultat från dessa studier kan en första finansierad patientstudie mot äggstockscancer komma att starta under 2022. Kancera bedriver även preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kanceras tidiga prekliniska projekt riktas mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka