Kancera meddelar att avtal för finansiering genom Global Corporate Finance aktiveras i enlighet med beslut från bolagsstämma

2019-02-22

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar idag att avtalet med amerikanska Global Corporate Finance (GCF) aktiveras i enlighet med bemyndigande från extra bolagsstämma den 13 december 2018. Aktiveringen sker genom att Kancera erlägger en avgift i form av aktier motsvarande 2,1 Mkr varefter Kancera har rätt att kalla på investeringar i utbyte mot aktier upp till en summa av 60 Mkr.

Kancera meddelade den 23 november huvudsakliga villkor för avtalet med GCF. Investeringen från GCF sker i utbyte mot aktier genom riktade emissioner i trancher (omgångar) under en tidsperiod på 30 månader. Kancera avgör tidpunkten för emissionerna och GCF får 9% rabatt på det marknadspris som bestäms av rådande aktiekurs i samband med respektive emission.

Kancera bedömer att avtalet, som är fritt från optioner och aktielån, erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella emissioner. Avtalet är ett resultat av en dialog mellan Kancera och GCF som förts under två år med fokus på den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten KAND567 inom fractalkineprojektet. Kancera avser att använda kapitaltillskott från GCF till kliniska studier samt för bolagets drift.

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under 2019 ta steget in i en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för en fractalkine-blockerare som KAND567. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:

Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park

Banvaktsvägen 22

SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl.08:00 CET. 

Tillbaka