Kancera lämnar uppdatering om pågående förberedelser inför fas II-studien i patienter med hjärtinfarkt

2021-03-30

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att bolaget slutit avtal med Stiftelsen för sjukhusen i Newcastle samt Newcastles universitet gällande genomförandet av den planerade kliniska fas IIa-studien i hjärtinfarktpatienter. Avtalen innebär att fas II-studien kan genomföras enligt Kanceras tidigare planerade budget om cirka 20 Mkr. Studieprotokollet är klart för ansökan, men parterna har beslutat att avvakta ytterligare några veckor med att lämna in ansökan till brittiska läkemedelsverket MHRA eftersom det finns potential att under denna tid optimera forskningsrutinerna i operationssalen och på vårdavdelningen. När optimeringen av forskningsrutinerna är gjord räknar Kancera med en effektiv handläggning av MHRA. Beslutet innebär att tidsplanen för den kliniska studien justeras och studiestart förväntas nu ske under tredje kvartalet 2021.

Den planerade fas II-studien syftar till att kartlägga säkerhet och effekt för Kanceras fraktalkinblockerare KAND567 i patienter med akut hjärtinfarkt. Det avtal som nu slutits innebär att studien kommer ledas av Freeman Hospital i Newcastle – ett av världens 50 främsta universitetssjukhus enligt en ranking från 2020. För utvärderingar av hjärtats funktion och status som ska göras med hjälp av magnetkamera, har Brittiska hjärtstiftelsens kompetenscentrum vid Leeds universitet kontrakterats. De optimeringar som ska göras inför studien tar ett par veckor och ansökan om att få starta studien kommer att skickas in under årets andra kvartal. Därefter har MHRA en handläggningstid om 60 dagar.

Avtalet med Stiftelsen för sjukhusen i Newcastle samt Newcastles universitet betyder också att studien kommer att genomföras enligt Kanceras tidigare planerade budget.

”Att vi kan begränsa Kanceras klinikkostnader för fas II-studien till cirka 20 Mkr beror på parternas gemensamma intresse att genomföra denna angelägna studie som har potential att bidra till en signifikant förbättrad vård för hjärtinfarktpatienter”, säger Thomas Olin, vd på Kancera.

Forskningsresultaten som lagt grunden för den kliniska studien har genererats av Kancera respektive Newcastle universitet, oberoende av varandra. Newcastle universitet har visat att ett aktiverat fraktalkinsystem är en påtaglig riskfaktor för hyperinflammation i hjärtat, med åtföljande högre dödlighet. Parallellt har Kancera utvecklat läkemedelskandidaten KAND567 som blockerar fraktalkinsystemet och därmed har potential att motverka denna hyperinflammation och skydda hjärtat mot komplikationer och nya infarkter.

Den kliniska studien kommer att omfatta sextio patienter inskrivna på sjukhus för hjärtinfarkt i hjärtkammarens framvägg. Patienterna behandlas under tre dygn med KAND567 eller placebo. En utvärdering av säkerhet, markörer för hjärt- och njurskyddande effekt, inflammation och allmänhälsa sker dag 30 samt 90 efter första dos.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, verkställande direktör: 0735-20 40 01

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka