Kancera lämnar in ny ansökan till Etikprövningsmyndigheten för prioriterad behandling om tillstånd för covid-19-studie med KAND567

2020-07-17

Kancera meddelar idag att bolaget efter kontakt med Etikprövningsmyndigheten (EPM) har beslutat att lämna in en ny ansökan om tillstånd för den planerade kliniska fas II-studien av läkemedelskandidaten KAND567 i covid-19-patienter. Bakgrunden till den nya ansökan är bolagets önskan om att komplettera studien med en placebogrupp. Vid prioriterad behandling av ansökan förväntas handläggningstiden av EPM vara kortare än de normala 35 dagarna. Med Läkemedelsverkets tidigare meddelade godkännande bedömer Kancera att den kliniska studien, efter beslut från EPM, kan starta augusti – september 2020.

 

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under andra kvartalet 2020 ansökt om tillstånd för en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, vd: 0735204001

Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park Banvaktsvägen 22

SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka