Kancera lämnar in ansökan för att genomföra klinisk studie av KAND567 i äggstockscancer samt annonserar samarbete med Nordic Society of Gynaecological Oncology

2022-12-22

Kancera AB (publ) meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan till Läkemedelsverket för att genomföra en klinisk studie av KAND567 i äggstockscancer. Kancera meddelar vidare att bolaget har ingått ett samarbete med den kliniska prövningsenheten inom Nordic Society of Gynaecological Oncology (NSGO-CTU) för genomförandet av studien.

Kancera har tidigare meddelat beslutet att gå vidare till kliniska prövningar av läkemedelskandidaten KAND567 för behandling av äggstockscancer. Äggstockscancer är en sjukdom som ofta diagnostiseras i långt framskridet stadium, vilket resulterar i en dålig prognos för långtidsöverlevnad. Dagens standardbehandling baseras på platinum-baserad cytostatika. Denna behandling har dock begränsningar, eftersom cancercellerna över tid utvecklar resistens mot behandlingen genom att reparera den DNA skada som cytostatikan skapar. Den kliniska prövning som Kancera planerar att genomföra är en kombinerad fas Ib/IIa studie av KAND567 som ges i kombination med platinum-baserad cytostatika till äggstockscancerpatienter som fått återfall efter cytostatikabehandling. Det långsiktiga målet är att med KAND567 återställa effekten av cytostatika och därigenom öka överlevnaden.

Den kliniska studien av KAND567 i äggstockscancer planeras att genomföras på ledande universitetssjukhus i Sverige, Danmark och Norge. Kancera har nu skickat in den första ansökningen till Läkemedelsverket i Sverige. Ansökningar i Danmark och Norge planeras att göras under det första kvartalet 2023. Då NSGO är en samarbetsorganisation för de ledande akademiska sjukhusen och prövarna i Norden inom gynekologisk onkologi är Kancera övertygat om att samarbetet med NSGO stärker studien, både avseende kvalitet och effektivitet. NSGO strävar efter att etablera nordiska ”best practice”-riktlinjer för behandling av gynekologiska cancersjukdomar. Genom sin kliniska prövnings-enhet (NSGO-CTU) genomför och stödjer NSGO kliniska prövningar inom området i samarbete med industrin.

Tillsammans med NSGO och några av Nordens starkaste sjukhus kan vi nu lansera en klinisk studie för att utvärdera en ny möjlighet att effektivt angripa resistent äggstockscancer, vilket i framtiden kan medföra en stor förbättring för dessa patienter. NSGO-CTU har gett oss avgörande vetenskaplig rådgivning i arbetet med studiedesignen och bidragit starkt till att ledande specialistläkare nu är engagerade för att genomföra studien”, säger Thomas Olin, VD för Kancera.

Kvinnor med långt framskriden äggstockscancer som fått återfall efter cytostatikabehandling har väldigt få behandlingsalternativ kvar. Även om det fortfarande är på ett tidigt utvecklingsstadium ser vi möjligheten att med KAND567 återställa mottaglighet för cytostatikabehandling som mycket spännande. Vi är väldigt entusiastiska till den här möjligheten att i samarbete med ett nordiskt biotechbolag utveckla ett nytt behandlingsalternativ för en patientgrupp med ett stort medicinskt behov”, säger Dr. Mansoor Raza Mirza, Medical Director och chef för NSGO-CTU.

Om Kancera AB (publ)
Kancera uppfinner och utvecklar läkemedel för behandling av cancer och inflammatoriska sjukdomar, som idag saknar effektiva behandlingar. Bolagets huvudfokus är att utveckla småmolekylära läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 08-501 260 80

Besök bolagets hemsida; www.kancera.com

Besök NSGO och NSGO-CTUs hemsida; www.nsgo.org

Tillbaka