Kancera informerar om studie av 4800 hjärtinfarktpatienter som ger ytterligare stöd för läkemedelskandidaten KAND567

2021-05-06

En nyligen publicerad studie (1) visar tydliga tecken på immunaktivering hos patienter som drabbats av utbredd hjärtinfarkt (STEMI), och i samband med detta måste genomgå ett akut ingrepp för att öppna det blodkärl som blockerats av en blodpropp. Kancera bedömer att studien ger ny information som understryker potentialen hos fraktalkinblockeraren KAND567 att förlänga liv efter akut hjärtinfarkt.

Immunaktivering vid hjärtinfarkt är kopplad till risk för allvarliga komplikationer som kan leda till en ökad utbredning av hjärtmuskelskadan, och i nästa steg öka risken för kroniska hjärtbesvär eller dödsfall. Risken är speciellt stor hos patienter som har ett aktiverat fraktalkinsystem. De komplikationer som kopplas till fraktalkinsystemet är en försämrad funktion i de viktiga små kärl som försörjer hjärtmuskeln (mikrovaskulatur), och en förändring av hjärtmuskelns utseende och funktion efter hjärtinfarkten (remodellering), vilket är nära kopplat till kronisk hjärtsvikt.

Kanceras läkemedelskandidat KAND567 blockerar fraktalkinsystemet och har visats minska inflammation och hjärtskada i flera sjukdomsmodeller. Kancera förbereder för närvarande start av en fas IIa-studie av KAND567 i hjärtinfarktpatienter i samarbete med huvudförfattaren till den publicerade studien, Professor Ioakim Spyridopoulos och hans forskargrupp. Studien kommer att genomföras vid Freeman Hospital, Newcastle, Storbritannien som under 2020 utsågs till ett av världens 50 främsta universitetssjukhus.

De hjärtpatienter som enligt den publicerade studien (1) drabbas extra hårt av komplikationer bär tecken på en virusinfektion som länkas till aktivering av speciellt pro-inflammatoriska immunceller vilka i sin tur styrs av fraktalkinreceptorn. De publicerade observationerna länkar och stärker Kanceras två utvecklingsprojekt som syftar till att minska skador efter hyperinflammation dels efter hjärtinfarkt och dels efter virusinfektion.

(1) https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.605857/full

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, vd Kancera AB
Tel: 0735-20 40 02

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Nanna Avartz Väg 4
171 65 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Tillbaka