Kancera informerar om att sista inlösen av teckningsoption TO5 sker till och med den 30 november 2021

2021-11-17

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) informerar om att den sista möjligheten att lösa in trettio teckningsoptioner TO5 till en ny aktie i Kancera till kursen SEK 9,93 löper ut den 30 november 2021.

Kancera genomförde under mars 2020 en nyemission om 61,4 MSEK. Emissionen avsåg units som innefattar aktier och optioner, inklusive teckningsoptioner av serie TO5. Trettio teckningsoptioner TO5 ger rätt att teckna en ny aktie fram till 30 november 2021 till kurs 9,93 SEK.

Ny teckningskurs genom TO5 är 9,93 kr i enlighet med villkor för omräkning av detta värdepapper i samband med nyemission maj 2021.

För information om hur TO5 inlöses till aktier, se Aqurat Fondkommission:
https://aqurat.se/kancerato5/

Sista dag för handel med TO5 är den 26e november 2021.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom klinikförberedande studier av KAND567 med målet att öka effekt av kemoterapi mot behandlingsresistent cancer, inklusive äggstockscancer. Med positiva resultat från dessa studier kan en första finansierad patientstudie mot äggstockscancer komma att starta under 2022. Kancera bedriver även preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kanceras tidiga prekliniska projekt riktas mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta,
Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59
Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida: www.kancera.se

Tillbaka