Kancera i studie för att utreda orsaker till långvarig COVID-19

2020-11-12

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att bolaget deltar aktivt i en forskningsstudie av patienter med COVID-19 som drabbats av långvariga symtom. Studiens syfte är att kartlägga hur immunsystemet påverkar dessa patienter vilket förväntas bidra till utveckling av nya behandlingar. Forskningsstudien leds av Petter Brodin, barnläkare och systemimmunolog vid SciLifeLab, och Judith Bruchfeld, överläkare och infektionsspecialist vid Karolinska Sjukhuset. Studien startar nu och beräknas pågå under cirka sex månader.

Resultat från det internationella forskningsinitiativet COVID Symptom Study indikerar att cirka 2% av de som drabbats av COVID-19 har bestående symtom fyra månader efter insjuknande vilket signalerar ett ihållande sjukdomstillstånd i vitala organ som lungor, hjärta-kärl och nervsystem. Det innebär att cirka 20 000 personer kan ha drabbats av långvariga och livspåverkande följdverkningar av COVID-19, enbart i Sverige (1). I flera fall har det visat sig att dessa patienter har utvecklat antikroppar som reagerar mot kroppens egen vävnad (autoantikroppar). Detta, tillsammans med patienternas symtombild, stödjer hypotesen att immunsystemet är pådrivande i sjukdomsförloppet. I dagsläget saknas dock tillräcklig kunskap om orsaken till långvariga symtom vid COVID-19 varför mer klinisk forskning behövs.

Kanceras deltagande i studien förväntas ge kunskap om bolagets immunverkande läkemedelskandidater KAND567 och KAND145 skulle kunna bidra till att lindra eller motverka långvariga symtom i samband med COVID-19.

Under det tredje kvartalet 2020 har Kancera initierat en klinisk fas II-studie i akut sjuka COVID-19 patienter i syfte att undersöka den vävnadsskyddande effekten av bolagets längst framskridna läkemedelskandidat KAND567. Bolaget planerar att före årsskiftet lämna in en ansökan om tillstånd att starta ytterligare en klinisk fas II-studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt.

”Vi är glada över möjligheten att kunna bidra till högkvalitativ och angelägen forskning om hittills okända aspekter av COVID-19. Forskningsstudien förväntas ge unika insikter om orsakerna till långvarig COVID-19 och därmed ge goda förutsättningar till förbättrad vård och en kunskapsinjektion för fortsatt klinisk utveckling av läkemedel inom Kanceras kärnområde”, säger Thomas Olin, vd på Kancera AB.

För mer information om långtidssjuka i COVID-19, se Vetenskapens värld del 12 på SVT, publicerad den 1 november 2020.

(1)  Utgående från en rapporterad mortalitet på 0,6% och att cirka 6000 personer hittills avlidit i COVID-19 i Sverige kan cirka 1 miljon ha insjuknat i COVID-19. En incidens för långtidssjuka i COVID-19 om två procent innebär då att cirka 20 000 har drabbats i Sverige.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, verkställande direktör: 0735-20 40 01

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB bedriver forskning och läkemedelsutveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm i syfte att motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka