Kancera har utvecklat ny kapsel med KAND567 för hjärtinfarktstudien

2020-10-27

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att en ny kapselprodukt av KAND567 har utvecklats för att möta krav på reproducerbarhet i storskalig produktion och vid klinisk användning. Produktens beräknade egenskaper verifieras i en liten klinisk studie i friska försökspersoner som genomförs under cirka en vecka i november. Den första patientstudien för den nya kapseln blir Fas IIa-studien av KAND567 i hjärtpatienter med planerad start i början av 2021.

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Som tidigare meddelats har Kancerastartat en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter och en ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt planeras under andra halvåret 2020.

”Den nya KAND567-kapseln visar att framstegen inom Kanceras produktutveckling håller jämna steg med de kliniska studierna,” säger Thomas Olin, vd för Kancera. ”Detta gör oss förberedda att ta KAND567 in i mer avancerad klinisk fas med en hastighet och kvalitet som möter de stora bolagens krav”, fortsätter Olin.

I föreliggande kliniska studie som genomförs i Finland erhåller 8 friska försökspersoner den nya kapselprodukten vid ett tillfälle varefter blodprover tas vid olika tidpunkter och analyseras med avseende på koncentration av KAND567. Studien genomförs under cirka en vecka i november. Resultaten förväntas vara tillgängliga under december och ingå i den planerade ansökan om tillstånd för fas II-studien i hjärtpatienter i Newcastle och Middlesbrough, England. Tidsplanen för fas II-studien i hjärtpatienter ligger därmed fast.

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under tredje kvartalet 2020 startat en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka