Kancera har förvärvat iNovacia

2011-02-17

Kancera AB (publ) meddelar att förvärvet av iNovacia AB har genomförts

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB är ett bioteknikbolag med fokus på nya och effektiva läkemedel mot leukemi och solida tumörer.

Om iNovacia AB
iNovacia har sitt ursprung i Pharmacias och Biovitrums läkemedelsforskning. Under perioden 1995–2001 investerade Pharmacia för att etablera en enhet för rationell utveckling av läkemedel till patenterbara kandidatläkemedel. När Biovitrum knoppades av från Pharmacia år 2001 fortsatte uppbyggnaden av detta industriella läkemedelslaboratorium. I samband med att iNovacia under 2006 köptes ut från Biovitrum gjordes ytterligare investeringar i instrumentering och kemiska bibliotek. Sedan avknoppningen från Biovitrum har iNovacia levererat fler än 30 projekt på uppdrag av etablerade läkemedelsbolag i såväl Europa som USA. iNovacia består av tre linjefunktioner, molekylärfarmakologi, läkemedelskemi och analytisk kemi. iNovacia har sitt säte i Stockholm och sysselsätter idag 20 personer varav 10 st är PhD.

iNovacias styrkor:
· Ett handplockat och specialdesignat kemiskt bibliotek med mer än 280 000 läkemedelskompatibla substanser som är validerat av flera internationella kunder.

· Över 20 års erfarenhet av design och genomförande av läkemedelsprojekt har resulterat i know-how som bereder vägen för kliniskt angelägna men tekniskt komplexa läkemedelsprojekt.
· En arsenal av fysiokemiska och biofysikaliska metoder som ger en tidig förståelse för vilka serier av substanser som har bäst möjlighet att lyckas i den fortsatta utvecklingen mot kliniska studier och hur dessa substanser kan optimeras för att generera en kraftfull läkemedelskandidat. 

Tillbaka