Kancera har erhållit godkännande att starta det avslutande delsteget i fas Ib-programmet för KAND567

2020-02-05

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att bolaget har erhållit godkännande från det finska läkemedelsverket Fimea samt Etisk Kommittee om att starta den avslutande delen i fas Ib-programmet för KAND567. Bolaget bedömer att resultat från studien kan bli tillgängliga under mars 2020. Därmed ligger tidsplanen fast för genomförande av den fullt garanterade emissionen under innevarande kvartal.

Läkemedelskandidaten KAND567 utvecklas för att skydda hjärta och blodkärl från skador i samband med akut hjärtattack. Kancera planerar att senare i år initiera en fas IIa-studie där KAND567 ska administreras i form av en initial intravenös infusion följt av peroral behandling. Peroral tillförsel av läkemedelskandidaten har i tidigare fas I-studier visat god säkerhet och tolerabilitet.

I det avslutande delsteget av Fas Ib-programmet kommer infusion av KAND567 ges i högre koncentration men under kortare tid än i den tidigare delen av programmet. Detta för att minimera risken för de övergående lokala irritationer vid infusionsstället som tidigare observerats. Studiens syfte är att dokumentera behandlingens säkerhet och tolerabilitet i friska försökspersoner.   

– Det är glädjande att vi nu kan fortsätta med den avslutande delen av fas Ib-programmet, vars syfte är att bana väg för den första studien av KAND567 i patienter. Det snabba godkännandet från det finska läkemedelsverket gör att vi fortsatt räknar med att ansöka om tillstånd för en fas IIa-studie under andra kvartalet 2020, säger Thomas Olin, vd för Kancera.

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under 2020 ta steget in i en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för en fractalkine-blockerare som KAND567. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Tillbaka