Kancera ger operationell uppdatering om ROR projektet

2014-10-03

Kancera rapporterar att en första effektstudie av KAN0439834 (småmolekylär hämmare av ROR1) har slutförts i en djurmodell av kronisk lymfatisk leukemi. Preliminära delresultat visar att KAN0439834 reducerar antalet ROR-bärande leukemiceller efter 7 dagars behandling i undersökta organ på de studerade djuren. Fördjupade och mer omfattande analyser genomförs i syfte att verifiera de preliminära resultaten och utreda den fulla effekten av behandlingen med KAN0439834 i det lymfatiska systemet som ofta drabbas av infiltrerande och svåråtkomliga leukemiceller. Därefter kan beslut tas om en första läkemedelskandidat i ROR projektet kan utses.

Den genomförda djurstudien baseras på cancerceller från patienter vilket adderar klinisk relevans till modellen. Ytterligare studier under tredje kvartalet har kartlagt läkemedelsegenskaper för KAN0439834. Sammantaget stödjer resultaten att tillförsel av KAN0439834 via munnen (eventuellt i tablettform) kan ge en tillräckligt hög koncentration av substansen i blodet för att möjliggöra avsedd verkan mot cancerceller.

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgick per den 31:a mars 2014 till cirka 5400. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är Kanceras vetenskapliga rådgivare.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka