Kancera ger operationell uppdatering om kliniska projekt mot hyperinflammation och cancer

2021-09-29

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) ger idag en operationell uppdatering rörande den kliniska fas IIa-studien med KAND567 i hjärtinfarktpatienter, den kliniska fas IIa-studien med KAND567 i COVID-19 samt om de klinikförberedande studierna av KAND145 mot cancer.

Start av klinisk fas IIa-studie med KAND567 i hjärtinfarktpatienter
De två engelska sjukhusen Freeman Hospital samt James Cook Hospital, som utgör centrum för studien, genomför under andra veckan i oktober det kliniska startmötet. Kancera exporterar samma vecka studieläkemedel till sjukhusen vilket innebär start för rekryteringen av patienter. Enligt studieplan rekryterar sjukhusen därefter totalt 60 patienter under cirka ett år.

Rapportering av klinisk fas IIa-studie med KAND567 i COVID-19-patienter
Analyser av provtagningar och följande databearbetning i COVID-19 fortlöper enligt plan inför rapportering av resultat under det fjärde kvartalet 2021.

Klinikförberedande studier av KAND145 mot cancer
Toxikologiska studier har startat och prekliniska effektstudier av KAND145 pågår i sjukdomsmodeller av human äggstockscancer. De klinikförberedande studierna beräknas slutföras under det andra kvartalet 2022 och syftar till att lägga grunden för dokumentation av KAND145 och en effektiv och säker dos för behandling av cancer. Med lyckade resultat kan det kliniska programmet komma att starta redan under 2022. Under tiden rapporterar Kancera delresultat för dessa studier.

Se vidare under “Frågor och Svar” på hemsidan www.kancera.com

För ytterligare information:
Thomas Olin, vd, Kancera AB
Tel 0735-20 40 01

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom klinikförberedande studier av KAND567 med målet att öka effekt av kemoterapi mot behandlingsresistent cancer, inklusive äggstockscancer. Med positiva resultat från dessa studier kan en första finansierad patientstudie mot äggstockscancer komma att starta under 2022. Kancera bedriver även preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kanceras tidiga prekliniska projekt riktas mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

Tillbaka