Kancera ger operationell uppdatering för HDAC6- och ROR-projekten

2018-04-11

Kancera AB avser att ge ny information om bolagets läkemedelsprojekt under april månad i ett prospekt som utgör del av en föreslagen nyemission av aktier. Av denna anledning kommunicerar Kancera härmed följande information:

Kanceras HDAC6-hämmare KAN0440262 och ROR-hämmare KAN0441571 tas effektivt upp i hjärna respektive benmärg vilket ger möjligheter att utveckla dessa substanser mot nya kliniska användningsområden. Europeiska patentmyndigheten EPO har givit Kanceras KAN0440262 möjlighet till snabb godkännande process p.g.a. dess uppfinningshöjd.  

HDAC6-projektet

Kanceras KAN0440262 har tidigare rapporterats vara en potent och selektiv hämmare av HDAC6 som tas upp i blodet efter per-oral tillförsel. Nya djurstudier visar att KAN0440262 effektivt går genom blod-hjärnbarriären och uppehåller sig i hjärnan i betydligt högre koncentrationer och under längre tid än i blodet. Denna kombination av egenskaper ger Kancera möjligheter att exploatera substansen mot flera sjukdomar i hjärnan, inklusive hjärntumör (glioblastom) och neuropatisk smärta. Biotech- och läkemedelsbolag har uttryckt intresse att utvärdera om KAN0440262 har en effekt mot dessa sjukdomar i samarbete med Kancera.

Kancera har vidare kunna visa att behandling som givit relevanta exponeringar i hjärnan av KAN0440262 inte leder till noterbara effekter på djurets beteende eller allmänna hälsa. Den hittills positiva säkerhetsprofilen av KAN0440262 underbyggs ytterligare av studier som genomförts utan anmärkning på 44 säkerhetsmarkörer in vitro. Innan kliniska studier kan vidta krävs dock utvidgade toxikologiska studier.

EPO (The European Patent Office) har i en rapport (International Preliminary Report on Patentability) bedömt att patentansökan som innefattar KAN0440262 är både nyskapande och har uppfinningshöjd. Efter en sådan positiv rapport så erbjuder dessutom flera länder möjligheten till en snabbare hantering av patentansökan, en så kallad ”Patent Prosecution Highway”. Denna patentansökan som bland annat innefattar KAN0440262 går in i nationell registreringsfas i juni 2018.

ROR-projektet

Kanceras ROR-hämmare KAN0441571 har tidigare rapporterats vara fem gånger mer effektiv att döda cancerceller in vitro och uppehålla sig i blodet fem gånger längre än projektets första läkemedelskandidat, vars effekter beskrevs i den välrenommerade tidskriften Leukemia under mars månad. Kancera rapporterar härmed att KAN0441571 tränger in i benmärgen där den uppnår en förväntad farmakologiskt aktiv koncentration under flera timmar. Denna egenskap kan ha väsentlig betydelse för behandling av blodcancerformer som har sitt ursprung i benmärgen och i behandlingen av ROR-beroende metastaser till benvävnad.

Läs mer om projekten på hemsidan i Kanceras senaste projektrapport: http://kancera.com/sv/

Om Kancera AB (publ)

Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 december 2017 cirka 7300. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:

Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park

Banvaktsvägen 22

SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 08.30 CET. 

Tillbaka