Kancera ger operationell uppdatering avseende bolagets läkemedelskandidater KAND567 och KAND145

2023-01-30

Kancera AB (publ) meddelar idag att de kliniska studierna av bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater KAND567 och KAND145 fortskrider enligt plan samt att det amerikanska patentverket utfärdat ett processpatent som skyddar Kanceras produktionsmetod.

Kancera AB meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) utfärdat ett patent som skyddar tillverkningsprocessen för bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater. Detta patent, US 11,542,281, ägs av Kancera och är giltigt till och med 2039.

Kancera meddelar också att patientrekryteringen i den pågående FRACTAL-studien, en klinisk fas IIa-studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt, fortskrider väl och per idag har 66 patienter rekryterats. Det överstiger det ursprungligen definierade målet för studien på totalt 60 patienter. Som tidigare meddelats har ett tillägg till studieprotokollet gjorts, i syfte att möjliggöra rekrytering av upp till 70 patienter och därmed öka antalet utvärderingsbara patienter. Rekryteringsperioden kommer som längst pågå till den sista februari 2023 med målet att presentera resultat från FRACTAL-studien under det tredje kvartalet 2023.

Vidare meddelar bolaget att ansökningarna har lämnats in till de regulatoriska myndigheterna och etiska kommittéerna för att genomföra KANDOVA-studien i alla berörda länder; Danmark, Norge och sedan tidigare i Sverige. KANDOVA är en kombinerad fas Ib/IIa studie av KAND567 i äggstockscancerpatienter. KANDOVA-studien genomförs i samarbete med Nordic Society of Gynaecological Oncology och dess kliniska prövningsenhet (NSGO-CTU). NSGO-CTU är en samarbetsorganisation för de ledande universitetssjukhusen och prövarna i Norden inom gynekologisk onkologi.

Förutsatt ett positivt utfall i KANDOVA-studien planerar Kancera att fullfölja utvecklingen av en ny behandling mot äggstockscancer med KAND145, bolagets andra generation fraktalkinblockerande läkemedelskandidat. KAND145 har egenskaper som gör den till en mer lämpad produkt för behandling av tumörsjukdomar. Fördelen med att starta det kliniska programmet mot äggstockscancer med KAND567 är att bolaget snabbare kan påbörja kliniska effektstudier. Utvecklingen av KAND145 fortskrider enligt plan och en klinisk fas Ia-studie i friska försökspersoner förväntas starta under andra kvartalet 2023.

Det är glädjande att samtliga våra kliniska studier fortskrider enligt plan och att vi kontinuerligt tar viktiga delsteg mot att uppnå vårt långsiktiga strategiska mål att ingå kommersiellt attraktiva partnerskap. Det är också tillfredsställande att vi levererar i enlighet med vår patentstrategi och därmed stärker produktskyddet för fraktalkinprogrammet i sin helhet.”, säger Thomas Olin, VD på Kancera.

Om FRACTAL-studien
FRACTAL-studien är en klinisk fas IIa-studie av KAND567 i patienter med hjärtinfarkt som genomgår kärlvidgande behandling. Studien genomförs i samarbete med brittiska NHS Foundation på de två sjukhusen Freeman Hospital i Newcastle och James Cook Hospital i Middlesbrough. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet. Sekundärt mål är att utvärdera signal på hjärtkärlskyddande effekt från behandling med KAND567. Det långsiktiga målet är att med KAND567 minska skador i hjärtkärl i samband med kärlvidgande behandling och därigenom öka överlevnaden.

Om KANDOVA-studien
KANDOVA-studien är en kombinerad fas Ib/IIa studie av KAND567 som ges i kombination med platinum-baserad cytostatika till äggstockscancerpatienter som fått återfall efter cytostatikabehandling. Studien kommer genomföras på universitetssjukhusen i Stockholm, Lund, Köpenham, Odense och Oslo. Studiens primära mål är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet. Sekundärt mål är att utvärdera signal på tumördödande effekt från behandling med KAND567 i kombination med platinum-baserad cytostatika. Det långsiktiga målet är att med Kanceras fractalkin-blockerande läkemedel återställa effekten av cytostatika och därigenom öka överlevnaden.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 073-520 4001

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Tillbaka