Kancera ger operationell uppdatering av PFKFB3-projektet

2017-04-12

Kancera rapporterar att PFKFB3-hämmaren KAN0438757 ökar effekten av en lovande klass av läkemedel mot svårbehandlad cancer. Genom en rekrytering förstärker nu Kancera utvecklingen av läkemedel riktade mot PFKFB3 och DNA-reparation. De europeiska och amerikanska patentmyndigheterna har meddelat att patent kommer att beviljas för PFKFB3-hämmaren KAN0438757 och varianter av denna substans.
 • Kancera har tillsammans med Thomas Helleday Laboratory vid Science for Life laboratoriet tidigare visat att Kanceras PFKFB3 hämmare ökar effekten av DNA-skadande behandling som kemoterapi och strålning genom att motverka cellens reparationsförmåga. Detta behandlingskoncept har vuxit sig starkt i och med att PARP-hämmare, som också verkar genom att motverka cancercellernas reparationsförmåga, har visat framgång i behandlingen av ovarialcancer (äggstockscancer), bröstcancer samt kastrationsresistent prostatacancer.

  PARP-hämmare, som Veliparib, är effektiva mot cancer som har en defekt förmåga att reparera DNA (rekombinationsdefekta), medan cancer som har denna förmåga intakt, motstår samma behandling.

 • Nya studier visar nu att cancerceller som är motståndskraftiga mot Veliparib, blir känsliga för behandling när Veliparib kombineras med KAN0438757. Det innebär att Kanceras PFKFB3-hämmare i kombination med PARP-hämmare kan bekämpa mer svårbehandlade cancersjukdomar än enbart vid behandling med PARP-hämmare.

  Orsaken till att Kanceras PFKFB3-hämmare ökar effekten av Veliparib är att den blockerar cancercellens förmåga att reparera DNA.

  Då vanliga, friska celler inte är rekombinationsdefekta och inte heller är beroende av PFKFB3 för fungerande DNA reparation, är det möjligt att en sådan kombinationsbehandling kommer att vara väl tolererad med få biverkningar.

 • Kancera har anställt Nina Gustafsson som expert inom biologin kring DNA-reparation. Nina kommer att dela sin tid mellan Kancera och sin huvudsakliga befattning som projekt- och teamledare hos Thomas Helleday Laboratory på Karolinska Institutet. Nina innehar en PhD-examen från Karolinska Institutet inom Medicinsk Vetenskap och uppbär ett flertal forskningsanslag för sitt arbete kring cancermetabolism och dess koppling till DNA reparation.

  ”Med rekryteringen av Nina Gustafsson stärks Kanceras kompetens inom DNA-reparation och det framgångsrika samarbetet med Karolinska Institutet inom PFKFB3-projektet”, säger Thomas Olin, CEO på Kancera.

 • Kancera har erhållit förhandsbesked från patentmyndigheterna i EU och USA om att patent kring PFKFB3-hämmaren KAN0438757 kommer att beviljas.

Om PFKFB3-projektet
Projektet syftar till att utveckla hämmare av enzymet PFKFB3 för att på så sätt strypa cancercellers energiomsättning och därmed göra dem känsliga för kemo- och radioterapi. Kancera AB har tillsammans med Professor Thomas Helleday och hans forskargrupp vid Karolinska Institutet gjort en överraskande upptäckt som visar hur bolagets hämmare av PFKFB3 går in i cancercellens kärna och förstärker effekten av en nyligen given stråldos.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare var antalet aktieägare var per den 13 januari 2017 över 7700 . FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida;
http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 12 april 2017 kl. 08:30 CET.

Tillbaka