Kancera ger ny information om ROR-projektet i samband med ”US Cancer Immunotherapy Partnering Mission”

2014-09-15

I samband med presentationer för läkemedelsbolag och universitet under ”US Cancer Immunotherapy Partnering Mission” (CIPM) den 15 -19 september 2014 kommunicerar Kancera ny information rörande företagets småmolekyler och vaccin riktade mot ROR1. Informationen berör effektiviteten av vaccin och småmolekyler på cancerprover från patienter.

Kancera kommer under CIPM att presentera resultat som visar att ett par av bolagets vaccinkandidater mot ROR1 lär immunsystemet i råtta och kanin att känna igen viktiga delar av ROR1 och efter 24 timmar döda cancerceller från patienter samtidigt som blodceller från friska försökspersoner inte påverkas under samma period. Resultaten visar att Kanceras vaccinprojekt gör framsteg enligt plan. Fortsatt utveckling riktas mot att ytterligare förbättra vaccinets egenskaper och undersöka dess säkerhet.

Kancera kommer vidare att presentera resultat som visar att bolagets ROR1 hämmande småmolekyl KAN0439834 är mer potent än tidigare antagits då den redan efter 15 minuter vid en låg koncentration (vid 25 nM) inaktiverar ROR1 och (vid 300 nM) dödar cancerceller som har donerats av patienter. Kancera har dessutom visat att det räcker att hämma ROR1 under sex timmar för att cancerceller skall fullfölja en självdestruktion efter 24 timmar. Resultaten stödjer inriktningen för de pågående djurstudierna som genomförs i syfte att välja en första läkemedelskandidat i ROR-projektet.

Publikationer av forskargrupper som är oberoende av Kancera har under perioden juni till september 2014 presenterat resultat som stödjer att framtida ROR1 riktade läkemedel har potential att hjälpa svårt sjuka cancerpatienter och att etableras som banbrytande läkemedel på marknaden. Under juni publicerades en studie (Karachaliou m.fl.,Translational Lung Cancer Research Vol 3, No 3, juni 2014) som visar att läkemedlet ErlotinibTM bromsar lungcancer signifikant bättre om tumören innehåller låga nivåer av ROR1 medan höga nivåer av ROR1 är associerat med ett hastigare sjukdomsförlopp. Under september har Professor Thomas Kipps tillsammans med amerikanska bolaget Celgene publicerat i ett pressmeddelande att man inleder klinisk utveckling av en ROR1 riktad antikropp som föreslås att kunna slå på de cancerceller som har störst betydelse för tumörens utveckling (s.k. cancerstamceller).

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgick per den 31:a mars 2014 till cirka 5400. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är Kanceras vetenskapliga rådgivare.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka