Kancera ger information om status för ROR projektet

2015-12-21

Med anledning av en artikel om Kanceras projekt som publicerades i Nya Ålands Tidning den 18 december 2015 ger Kancera härmed förtydligande information.

I artikeln uppskattas hur långt ROR-projektet har utvecklats för behandling av leukemi och pancreascancer. Vidare anger texten när kliniska studier kan starta i projektet om de förberedande studierna lyckas.

Kancera förtydligar härmed att bolaget ej har ställt prognoser för när kliniska studier kan starta eller angivit hur långt produktutvecklingen har nått i förhållande till cancersjukdomar som potentiellt kan angripas med ROR-hämmare.

Kancera har under 2014 nominerat en läkemedelskandidat för vidare utveckling mot leukemi. Kanceras har även meddelat att bolaget avser att söka en industriell partner för att i samarbete med denne starta kliniska studier. Vidare har Kancera meddelat att bolaget utvecklar nya ROR-hämmare med avsikten att pröva dessa mot solida tumörer. Kanceras styrelse har dock ej givit en tidsgräns när ett industriellt samarbete skall inledas.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se


Om ROR-projektet

ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 12 personer. Aktien handlas på nasdaq first north och antalet aktieägare uppgick per den 30 september 2015 till cirka 7500. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Tillbaka