KANCERA GENOMFÖR RIKTAD EMISSION FÖR UTVECKLING AV BOLAGETS ROR-TEKNOLOGI

2011-07-11

Kancera meddelar idag att bolaget tillförs 7,6 mkr före emissionskostnader genom en riktad emission i syfte att vidareutveckla bolagets ROR-teknologi mot solida tumörer.

Tidigare har Kancera rapporterat att ROR-teknologin har genererat ROR-1 aktiva substanser som slår 25 gånger mer selektivt mot blodcancerceller från patienter som lider av kronisk leukemi än det idag mest använda cellgiftet mot denna sjukdom. I samband med Kanceras cancerseminarium i Båstad den 7e juli rapporterades ny utveckling av bolagets teknologi som möjliggör att även solida tumörer kan attackeras via ROR-2. Sammantaget expanderas därmed Kanceras ROR-teknologi till att omfatta utveckling av nya läkemedel riktade mot cancer i bukspottskörtel och prostata.

”Det är glädjande att Kanceras existerande ROR-teknologi nu tillåter oss att effektivt utveckla nya aktiva substanser mot solida tumörer” säger Håkan Mellstedt, Professor vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset samt medgrundare av Kancera.

”Det här är en offensiv nyemission som tidigarelägger vår industriella utvärdering av möjligheten att med ROR-teknologin behandla två agressiva solida cancerformer som idag drabbar allt fler människor” säger Thomas Olin, VD för Kancera AB.

Om ROR
ROR utgör en familj av proteiner som ger celler signaler för tillväxt och överlevnad, s.k. receptorer. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling men nu mer vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. ROR-familjen består av två receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. Medan ROR-1 i huvudsak är kopplad till blodcancer är ROR-2 i huvudsak kopplad till solida tumörer. På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och utvecklingssignal i tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel som riktas mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än omgivande frisk vävnad. Dessutom har Kanceras grundare och andra forskare rapporterat att en blockering av ROR leder till att vissa cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om nyemissionen
Nyemissionen genomförs med stöd av årsstämmans bemyndigande och avser 1,9 miljoner aktier. Emissionskursen är 4 kr per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 20 handelsdagarna på NASDAQ OMX First North uppgår till 4,09 kr. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget från 13.248.000 till 15.148.000. De nyemitterade aktierna utgör ca 12,5 procent av aktiekapitalet. Nyemissionen har tecknats av en grupp investerare i vilken ingår såväl nya investerare som befintliga aktieägare.

Tillbaka