Kancera genomför den tredje och sista delbetalningen för Fractalkineprojektet

2019-07-15

Kancera meddelar idag att den tredje delbetalningen för Fractalkineprojektet och KAND567 genomförs enligt förvärvsavtal. Betalningen som aktiverats i samband med den pågående Fas Ib studien sker genom nyemission av två miljoner av bolagets aktier till Acturum AB.

Betalning av Fractalkineprojektet slutförs härmed genom den sista av tre kvittningsemissioner som tillsammans omfattar sex miljoner aktier i Kancera. Den idag meddelade nyemissionen, som sker med stöd av bemyndigande av årsstämman den 27 maj 2019, ökar antalet aktier i Kancera till 204 825 492.

Kancera äger efter sista delbetalningen exklusiva rättigheter till KAND567 inom alla sjukdomsområden.

Specifikt för området lungsjukdomar gäller att AstraZeneca AB har rätt att som första bolag erbjudas en möjlighet att på kommersiella villkor förvärva en eventuell framtida produkt baserad på KAND567 (s.k. ”right of first refusal”) och att Acturum AB har rätt till betalning av en låg nivå av royalty på Kanceras nettointäkter.

Kanceras läkemedelskandidat KAND145 ägs exklusivt av bolaget.

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under 2019 ta steget in i en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida;
http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 15:e juli 2019 kl. 08:15 CET.

Tillbaka