Kancera flyttar till Karolinska Institutet Science Park

2011-05-11

Kancera AB har tecknat ett långsiktigt avtal om etablering av bolagets läkemedelsutveckling i specialbyggda laboratorier inom Karolinska Institutet Science Park. Flytten sker i september 2011. Avtal har skrivits med Humlegården Fastigheter som äger, utvecklar och förvaltar laboratoriet på Banvaktsvägen i Solna.

”Våra nya laboratorier är strategiskt placerade nära Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset i ett område med flera andra biotechbolag vilket ger samverkansfördelar i såväl akademiska som industriella samarbeten”, säger Thomas Olin, VD för Kancera.

”Karolinska Institutet Science Park välkomnar Kancera som ett viktigt bolag för vår vidare expansion i Solna. Kanceras profil som både en samarbetspartner inom utveckling av cancerläkemedel och som expertkonsult för preklinisk forskning kommer att vara mycket betydelsefullt för utvecklingen av vårt nya site i Hagalund”, säger Märit Johansson, VD för Karolinska Institutet Science Park.

”Att Kancera flyttar till Hagalund är ett stort förtroende för oss att förvalta. Här finns också goda möjligheter att samla ytterligare Life Science-företag. Samarbetet med Karolinska Institutet Science Park kan bli fruktbart för alla inblandade parter.”, säger Johan Zachrisson, Fastighetschef på Humlegården.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag projekt för behandling av leukemi samt projekt riktat mot cancerns förmåga att generera energi för att överleva. Kancera utvecklar även stamcellsbaserade cancermodeller för att med större precision kunna förutse kandidaternas effekt i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1600. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

Tillbaka