Kancera får en stark partner för vidareutveckling av HDAC-hämmare

2018-12-03

Kancera AB meddelade idag att bolaget har ingått ett Forsknings- och Optionsavtal med Grünenthal, ett ledande läkemedelsföretag inom smärtforskning och behandling. Enligt detta avtal ansvarar Grünenthal för all preklinisk forsknings för att utveckla läkemedelskandidater från Kanceras serier av HDAC-hämmare och erhåller rätt att förvärva dessa substanser. Genom avtalet kommer Grünenthal att kunna accelerera sina pågående insatser på detta område, med målet att utveckla nya och potentiellt sjukdomsmodifierande behandlingar för neuropatisk smärta.

”Vi är glada att komma in i detta partnerskap med Grünenthal, en stark partner som kan ytterligare optimera dessa lovande serier av HDAC-hämmare och utveckla dem genom kliniska studier. Avtalet är i linje med Kanceras strategi att inleda samarbeten med partners som kan accelerera företagets prekliniska projekt vilket gör det möjligt för Kancera att fokusera tillgängliga resurser på Fractalkine-projektet som är i klinisk fas”, säger Thomas Olin, VD för Kancera AB.

Enligt avtalet kommer Kancera att få en förskottsbetalning på cirka 3 miljoner kronor, tillsammans med flera milstolpebetalningar under utveckling och kommersialisering, uppgående till totalt cirka 340 miljoner kronor (33,15 miljoner euro) samt försäljningsrelaterade royalties. Ytterligare finansiella villkor offentliggörs inte. Kancera behåller ensamrätt till en serie HDAC-hämmare som är primärt lämpad för behandling av cancer. Kancera behåller även rätten att utveckla nya HDAC-hämmare som härrör från detta samarbete med Grünenthal för cancer, i samförstånd med Grünenthal.

Om HDAC-hämmare
HDAC-hämmare har visats påverka sjukdomsprocesser såsom inflammation, smärta och cancer. Prekliniska tester har visat att Kanceras substanser har en hög grad av selektivitet och effektivitet mot HDAC6 inom familjen av HDAC-enzymer. De har även en god förmåga att tas upp i kroppen efter peroral tillförsel vilket tillsammans gör dem till intressanta utgångspunkter för tveckling av nya läkemedel mot flera typer av sjukdomar.

Om Grünenthal  
Grünenthal är ett entreprenöriellt, vetenskapligt baserat läkemedelsföretag specialiserat på smärta, gikt och inflammation. Vår ambition är att fram till och med år 2022 leverera fyra till fem nya produkter till patienter i sjukdomar med höga medicinska behov och bli ett bolag i -tvåmiljarders (euro) klassen. Vi är ett fullt integrerat forsknings- och utvecklingsföretag med visad förmåga att ta fram innovativa smärtbehandlingar och toppmoderna teknologier till patienter. Genom en hållbar investering i vårt FoU på en nivå över industrins genomsnitt, är vi starkt engagerade i innovation. Grünenthal är ett oberoende familjeföretag med huvudkontor i Aachen, Tyskland. Vi är närvarande i cirka 30 länder med dotterbolag i Europa, Latinamerika och USA. Våra produkter säljs i mer än 100 länder och cirka 5 200 anställda arbetar för Grünenthal världen över. År 2017 uppnådde Grünenthal intäkter på ca. 1,3 miljarder euro.

Mer information: www.grunenthal.com

Följ oss på:

LinkedIn: Grunenthal Group   Twitter: @grunenthalgroup    Instagram: gruenenthal

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar och av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 september 2018 cirka 7 400. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl.12:10 CET. 

Tillbaka