Kancera etablerar samarbete med Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, USA, för att utveckla läkemedel mot aggressiv cancer

2011-05-09

I linje med Kanceras strategi för utveckling av nya terapier som förhindrar spridning och återfall av cancer etablerar bolaget ett samarbete med Professor Mary Hendrix och hennes forskargrupp vid The Robert H. LurieComprehensive Cancer Center, Northwestern University, Feinberg Schoolof Medicine, Chicago USA.

Professor Hendrix är en högt ansedd expert,gällande faktorer vid utveckling av svårbehandlad invasiv bröst- och hud-cancer. Hon är idag President and Scientific Director vid Children’s Memorial Research Center i Chicago. Kancera AB har, i kraft av sin bakgrund i Pharmacia AB och forskare från Karolinska Institutet, en gedigen erfarenhet av utveckling av effektiva läkemedel.

Under samarbetet kombinerar Professor Hendrix och Kancera sina styrkor inom forskning om sjukdomsdrivande mekanismer och produktutveckling för att leverera nya behandlingar av cancer med målet att bryta ned cancerns motståndskraft.

“Vårt forskarteam är förtjusta över möjligheten att tillsammans med Kancera utveckla mer effektiva cancerläkemedel samt utarbeta tidiga prognostiska biomarkörer för cancer och terapiresistens” säger Professor Mary Hendrix.

”Vi är oerhört nöjda att Professor Hendrix kommer arbeta för Kancera i syfte att accelerera både nya och pågående projekt. Samarbetet ger båda parter ytterligare kraft att översätta viktiga biologiska upptäckter till effektiva läkemedel”, kommenterar Thomas Olin, VD, Kancera AB.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat.Kancera utvecklar idag projekt för behandling av leukemi samt projekt riktat mot cancerns förmåga att generera energi för att överleva. Kancera utvecklar även stamcellsbaserade cancereffektmodeller för att kunna studera om kandidaterna fungerar före tester i människa.  Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1600.
Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

 

 
För ytterligare information, kontakta
Dr. Thomas Olin, VD, +46 73 520 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Lindhagensgatan 133
SE 112 51 Stockholm

Besök Kanceras hemsida: http://www.kancera.com/

Tillbaka