Kancera donerar kemiskt bibliotek till Karolinska Institutet och inleder samarbete som möjliggör nya läkemedelsprojekt

2020-10-28

Kancera överlåter ett kemiskt bibliotek till Karolinska Institutet (KI) i syfte att stödja nationell utveckling av nya läkemedel samt att studera sjukdomsbiologi. Forskargrupperingen ”Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)” är en del av Science for Life Laboratoriet och mottagare av det kemiska biblioteket. Ett samarbete inleds även mellan Kancera och CBCS som ger Kancera möjlighet att vid behov identifiera nya startpunkter för läkemedelsutveckling.

Kanceras kemiska bibliotek har tidigare lagt grunden till ett flertal läkemedelskandidater och har bland annat bidragit till utvecklingen av läkemedlet Enasidenib mot Akut Myeloid Leukemi (AML).

“Det är glädjande att styrkorna i Kanceras och CBCS kemiska bibliotek nu kan kombineras och tillgängliggöras nationellt för forskargrupper genom SciLifeLab”, säger Thomas Olin, vd för Kancera. Att vi dessutom startar ett samarbete med CBCS för nya projekt, stärker Kancera ytterligare, fortsätter Olin.”, säger Thomas Olin, vd för Kancera.

”Donationen kompletterar och stärker samlingen av kemiska bibliotek som vi redan har idag. Vi lagrar dessa i robotkylskåp och distribuerar mycket små mängder (nano-litersskala) med hjälp av akustisk dosering till forskargrupper runt om i Sverige. Donationen kommer att öka det totala antalet substanser i vårt kemiska bibliotek och öka våra chanser att hitta små bioaktiva molekyler i olika samarbetsprojekt, säger Anna-Lena Gustavsson, chef för CBCS.

Om CBCS
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) är en på SciLifeLab nationell forskningsinfrastruktur för akademiska forskare i hela Sverige. CBCS samordnar och tillhandahåller en kraftfull och integrerad plattform för upptäckt, utveckling och användning av små molekyler och kemiska verktyg för life science-applikationer i nära samarbete med akademiska forskargrupper. CBCS grundades 2010 genom gemensamma insatser av akademiska och industriella forskare inom småmolekylär forskning med finansiering från Vetenskapsrådet och värduniversiteten Karolinska Institutet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under tredje kvartalet 2020 startat en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka