Kancera Cancer Award delades ut vid Karolinska Institutets årliga möte för cancerforskare

2013-10-03

För tredje året i rad har Kancera Cancer Award delats ut för bästa presentation vid Karolinska Institutets årliga nätverksmöte för cancerforskare.

Kancera Cancer Award 2013 har tilldelats ett arbete från Margareta T Wilhelm’s forskargrupp vid Karolinska Instituet där de tillsammans med forskare från Frankrike (INSERM) och USA (Ontario Cancer Institute) presenterade hur proteinet TAp73 påverkar tumörers mikromiljö via signalsubstanser som styr inflammation. Förste författare och presentatör var doktoranden Habib A.M. Sakil.

Vinnande posterpresentation valdes av en jury betående av 20 seniora forskare utifrån drygt 80 presentationer vid KI Cancers 12:e årliga möte, som samlade ca 300 deltagare från forskargrupper från Karolinska Institutet, och andra väl ansedda universitet i USA, Tyskland och Israel.

Syftet med Kancera Cancer Award är att bidra och uppmuntra till internationell spridning av de vinnande vetenskapliga resultaten.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

Om Margareta Wilhems forskning
Besök gärna hemsidan på http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=23364&a=122684&l=en

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com
 
Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka