Kancera bjuder in till digital marknadsträff den 22 september 2020

2020-09-03

Kancera AB (publ) bjuder in analytiker, investerare, aktieägare och journalister till en marknadsträff den 22 september 2020. Syftet med marknadsträffen är att informera om utvecklingen av en ny behandling för att skydda hjärt-lungfunktion och påskynda rehabilitering efter covid-19-sjukdom och hjärtinfarkt. Evenemanget webbsänds live och kommer även att finnas tillgängligt via bolagets hemsida i efterhand.

Framstående medicinska experter kommer tillsammans med Kanceras företrädare att informera om bolagets pågående kliniska utveckling av en ny klass av selektivt immunreglerande läkemedel med målet att stoppa hyperinflammation, ett sekundärt tillstånd som kan orsaka potentiellt livshotande komplikationer vid covid-19 och hjärtinfarkt.

Kanceras läkemedelskandidat – fraktalkinhämmaren KAND567 – verkar genom att med precision blockera specifika immuncellers förmåga att infiltrera och bryta ner hjärt-lungfunktionen och underlättar på så vis återgången till ett normalt liv. Behandlingen tros bevara de immunceller som producerar ett antikroppssvar under pågående infektion. Under hösten kommer två kliniska fas IIa-studier att initieras i syfte att studera effekten av KAND567 – dels i covid-19-patienter och dels i samband med hjärtinfarkt. Under marknadsträffen kommer bolagets experter att beskriva fas II-studiernas design, bolagets tidslinje för den fortsatta kliniska utvecklingen samt bolagets värdegenerering.

Kancera kommer även att informera om möjligheten att konvertera teckningsoptioner (TO4) senast den 30 september 2020, och vilken inverkan utfallet kommer att ha på bolagets fortsatta aktiviteter.

Agenda

Introduktion

VD Thomas Olin ger en kort introduktion till Kancera och läkemedelskandidaten KAND567.

Fraktalkinsystemets roll för skador i hjärtat i samband med covid-19 och efter hjärtinfarkt

Professor Ioachim Spyridopoulos, kardiolog vid Freeman Hospital (Newcastle, UK), ger en nulägesbild av forskning och framsteg som kan leda till en förbättrad behandling av akuta inflammatoriska tillstånd. Presentationen är på engelska.

Covid-19: översikt samt beskrivning av analysstrategin i covid-19-studien av KAND567

Dr Petter Brodin, docent i immunologi vid Karolinska Institutet och SciLifeLab, ger en inblick hur immunsystemet påverkas i covid-19-och beskriver analysstrategin inom ramarna för Kanceras covid-19-studie.

Fraktalkinblockerare – innovation inom inflammationsområdet

Dr Torbjörn Lundström, Chief Medical Officer på Kancera och specialistläkare inom kardiologi och internmedicin med erfarenhet inom läkemedelsutveckling från AstraZeneca, talar om bolagets förestående fas IIa-studier.

Frågestund och Sammanfattning

Det finns möjlighet att maila frågor till fragor.marknadstraff@kancera.com, helst innan18 september. Vi ser fram emot era frågor. Presentera er gärna med fullständigt namn och i förekommande fall organisation.

Tid

Den 22 september 2020 kl. 14:00–16:00

Plats

Ingen föranmälan behövs. Länk till sändningen: Marknadsträff

Kontakt:

info@kancera.com

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under tredje kvartalet 2020 erhållit tillstånd för en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fractalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB

Kancera AB (publ)

Nanna Svartz Väg 4

SE 171 65 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka