Kancera ansöker om patent för ROR preparat mot cancer

2012-02-03

Kancera rapporterar att bolaget har registrerat en patentansökan (EP12153357) för nya substanser som stryper cancerns överlevnad. Den nya patentansökan baseras på Kanceras ROR-teknologi riktad mot såväl leukemi som solida tumörer. Kanceras läkemedelskandidater har visats slå speciellt mot cancerceller medan t.ex. friska vita blodkroppar sparas. På så sätt öppnas möjligheter till att utveckla en effektiv målinriktad cancerbehandling som tillåter patientens friska funktioner att stödja tillfrisknandet.

Kancera presenterar närmast projektet vid ”6th Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar” den 8:e februari 2012, i Zürich, Schweiz.

Kancera har tidigare rapporterat att bolagets aktiva substanser riktade mot ROR är 25 gånger mer träffsäkra än Fludarabin, det vanligaste läkemedlet för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (CLL). Kancera har även rapporterat resultat som visar att mängden aktiverad ROR i aggressiva cancerceller från bukspottkörtel är hög och att Kanceras aktiva substanser i laboratorieförsök effektivt dödar dessa celler, redan inom två dygn från start av den experimentella behandlingen.

Om ROR projektet
ROR utgör en familj av proteiner som ger celler signaler för tillväxt och överlevnad, s.k. receptorer. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling men numer vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. ROR-familjen består av två receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal i tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel som riktas mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler.

Dessutom har Kanceras grundare och andra forskare rapporterat att en blockering av ROR leder till att vissa cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer

Tillbaka