Kancera AB utser Remium till likviditetsgarant (market maker)

2011-02-23

Kancera AB har utsett Remium till Market Maker för sin aktie som påbörjar handel på First North 25 februari.

Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Åtagandet påbörjas den 25 februari 2011.

Tillbaka