Kancera AB offentliggör de slutliga villkoren för nyemissionen

2013-11-08

Styrelsen i Kancera AB (publ) har den 7 november 2013, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 30 oktober 2013, beslutat om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren för nyemissionen överensstämmer med vad Kancera informerade om i pressmeddelandet den 16 oktober 2013.

Nyemissionen omfattar aktier och teckningsoptioner och sker genom teckning av units, där varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Nyemissionen (exklusive teckningsoptionerna) tillför bolaget ca 16,1 miljoner SEK före emissionskostnader förutsatt fulltecknat erbjudande.

Nyemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier till ett belopp av ca 13,1 MSEK motsvarande ca 81 % av emissionens storlek.

Villkor för nyemissionen:

  • Nyemissionen skall omfatta högst 32 267 674 aktier och högst 32 267 674 teckningsoptioner.
  • Varje gammal aktie berättigar till teckning av en unit som består av en aktie och en teckningsoption.
  • Emissionskursen är 0,50 SEK per unit.
  • Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 0,75 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för nyteckning av aktier under perioden 1 maj -31 maj, 2014. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare ca 12 MSEK.
  • Vid eventuell överteckning kan styrelsen komma att besluta om utnyttjande av övertilldelningsoption genom en separat riktad emission upp till maximalt ca 6 MSEK (ca 12 000 000 units).

Tidsplan för nyemissionen:

  • Sista dagen för handel med aktien inklusive teckningsrätt är den 14 november 2013.
  • Avstämningsdag är den 19 november 2013.
  • Prospekt beräknas offentliggöras den 15 november.
  • Teckning av units med och utan företrädesrätt sker under perioden 25 november – 11 december.
  • Handel med uniträtter sker under perioden 25 november – 6 december.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59, enerpin@kilpatricktownsend.com
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka