Kancera AB meddelar start av klinisk biomarkörstudie inom fractalkineprojektet

2018-05-08

I samband med en presentation idag för investerare i Göteborg, avser Kancera ge inormation om den planenliga starten av en klinisk biomarkörstudie i lymfompatienter.

Studien genomförs, såsom tidigare, meddelats i samarbete med Karolinska Institutet och syftar till att utvärdera biomarkörer för fractalkinesystemet i blod och cancervävnad samt effekten av läkemedelskandidaten KAND567 på dessa biomarkörer (i isolerat blod från patienterna). Denna så kallade fas 0-studie syftar till att ge information om vilka patienter som skulle kunna dra klinisk nytta av behandling med KAND567 och därmed hur en eventuell klinisk fas IIa-studie kan genomföras. Prover från de första patienterna i denna biomarkörstudie har nu analyserats. Studien beräknas pågå 3-6 månader beroende av antalet inkommande patienter och om resultaten föranleder en fördjupad analys.

 Om Kancera
Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar och av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 mars 2018 cirka 7 300. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Karolinska Science Park,
Banvaktsvägen 22
171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Tillbaka