Kancera AB meddelar att en avsiktsförklaring signerats med USA-baserad privat investerare

2018-11-23

Kancera meddelar att villkor har förberetts för aktieägarnas beslut om investering i bolaget av Global Corporate Finance (GCF), New York. Investeringen, som omfattar maximalt 60 miljoner kronor under 30 månader, är avsedd att ske i trancher (omgångar) vilka Kancera avgör tidpunkten för.

Med Kanceras utveckling av Fractalkineprojektet som grund har förhandling med det privatägda bolaget GC Finance lett fram till en avsiktsförklaring som grund för investering i bolaget. Kancera avser att använda tillskottet av kapital från GCF (vilket beslutas av en extra bolagsstämma enligt separat kallelse) till att utvärdera ytterligare indikationsområden för Kanceras portfölj av Fractalkine-blockerare, expandera planerade kliniska studier samt för bolagets drift.

GCFs investering sker i aktier genom riktade emissioner med 9% rabatt på marknadspris. I anslutning till att investeringsavtalet signeras, erläggs en engångsavgift i form av aktier i Kancera motsvarande 3,5% av investeringsomfånget på 60 Mkr (2,1 Mkr), därefter aktiveras den första emissionen som kommer att uppgå till cirka samma belopp.

”Denna finansieringsmodell är ett intressant komplement till traditionella former av nyemissioner. Avtalet med GCF innehåller inte krav på aktielån, teckningsoptioner eller andra villkor. GCFs potentiella uppsida av investeringen förutsätter, liksom för alla aktieägare, en långsiktigt positiv utveckling av Kancera”, säger Erik Nerpin, styrelseordförande i Kancera.

”Investeringen i Kancera är ett logiskt steg i GCF’s strategi att investera i Life-Sciencebolag med unik teknologi i klinisk fas och potential att utveckla signifikant värde under de kommande två till fem åren”, säger Randy Rivera, Managing Director vid GCF.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar och av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 september 2018 cirka 7 400. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Om GCF
Global Corporate Finance (GCF) är ett privat kapitalförvaltningsbolag, beläget i New York City. GCF fokuserar på små- och medelstora bolag på tillväxtmarknader och bidrar med stöd i bildandet av partnerskap, expertis och finansiering på en global nivå. GCF har investerat i börsnoterade företag i USA, Kanada och Europa.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl. 08.00 CET. 

Tillbaka