Kancera AB – förlängd teckningstid för nyemission

2010-12-15

Kancera förlänger teckningstiden för nyemissionen till den 31 januari 2011. Anslutningen av aktien till NASDAQ OMX First North planeras därmed ske i februari. Prospekt och teckningssedel finns tillgängligt på www.kancera.com.

Syftet med emissionen är att dels ta tillvara på en unik förvärvsmöjlighet av en internationellt etablerad FoU-enhet inom preklinisk forskning, iNovacia AB, dels att accelerera produktutvecklingen av läkemedelskandidater inom cancersjukdomar. Detta görs möjligt genom en spridningsemission till allmänheten av 3,6 miljoner aktier till emissionskursen är 7 kr per aktie.

Genom förvärv av iNovacia, kommer Kancera att kunna utnyttja iNovacias industriella läkemedelskunnande i syfte att effektivt vidareutveckla Kanceras egna läkemedelsprojekt.

iNovacia grundades 2006 genom en avknoppning av Pharmacias/Biovitrums enhet för utveckling av läkemedelskandidater och är idag ett internationellt kontraktsforskande bolag. Sedan avknoppningen har iNovacia levererat fler än 30 projekt på uppdrag av läkemedelsbolag i såväl Europa som USA. iNovacias kärnverksamhet omfattar ett forskningslaboratorium på cirka 1 000 kvm utrustat med en avancerad instrumentpark som kan mäta sig med större läkemedelsbolags forskningslaboratorier. iNovacia bedriver analysutveckling samt identifiering, validering och vidare optimering av läkemedelskandidater. iNovacia består av tre linjefunktioner, molekylärfarmakologi, läkemedelskemi och analytisk kemi. iNovacia har sitt säte i Pharmacias gamla lokaler på Kungsholmen i Stockholm och sysselsätter idag 19 personer varav 10 st är PhD och 8 st är ingenjörer.

Tillbaka