Kancera AB ansöker om patent för HDAC6-hämmare mot cancer

2014-05-13

Kancera rapporterar att bolaget har registerat en patentansökan (EP14167988.6) för nya substanser mot cancer som selektivt hämmar enzymet HDAC6. Den nya patentansökan baseras på HDAC6-hämmarnas förmåga att påverka mekanismer både i och utanför cellkärnan. Det är påvisat att HDAC6 har sin stora biologiska roll i regleringen av cancercellens förmåga att röra sig och bilda metastaser.

Den 3 december 2013 meddelade Kancera en överraskande upptäckt av en ny klass av substanser mot cancer som verkar selektivt mot HDAC6. Denna klass av substanser har nu patentssökts. Vidare har kemiska syntesvägar utarbetats som tillåter en effektiv optimering av näraliggande patenterbara HDAC6 hämmare med ytterligare förbättrade läkemedels-egenskaper.

Oberoende forskare har visat att hämmare av HDAC6 även har potential att användas för behandling av autoimmuna och neurodegenerativa sjukdomar samt depression.

Om HDAC6-projektet
Histone deacetylaser (HDACs) är primärt involverade i att ta bort acetyl-grupper från s.k. histoner som påverkar hur vår arvsmassa lagras. De flesta HDACs aktiveras i cellkärnan men HDAC6 påverkar främst cellernas funktion utanför cellkärnan. HDAC6 har sin stora biologiska roll i regleringen av cancercellens förmåga att röra sig och bilda metastaser. Användningen av HDAC-hämmare i behandlingen av cancerpatienter har hittills gett lovande resultat, men begränsats av svåra biverkningar. Av denna anledning söker nu läkemedelsindustrin efter mer selektiva hämmare av individuella HDAC enzymer. Till skillnad från andra HDACs är hämning av HDAC6 inte associerad med allvarlig toxicitet. Kanceras upptäckt av selektiva HDAC6-hämmare kan ge en lösning på hur sjukvården skall kunna dra nytta av HDAC-hämmarnas cancerbromsande verkan utan att förorsaka patienten svåra biverkningar.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgick per den 31:a mars 2014 till cirka 5400. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är Kanceras vetenskapliga rådgivare.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
 
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

 
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se


Tillbaka