Kancera AB ansöker om patent för en tredje serie av HDAC6-hämmare

2018-11-14

Kancera rapporterar att bolaget har registrerat en patentansökan (EP18205819.8) för en tredje serie av nya substanser som selektivt hämmar enzymet HDAC6. Kancera har nu registrerat sammanlagt tre patentansökningar inom HDAC6-projektet vilka skyddar samtliga HDAC6-hämmare som hittills utvecklats av bolaget.

Denna tredje serie av HDAC6-hämmare har i laboratoriet visat hög potens mot HDAC6, hög selektivitet mot övriga HDAC-isoformer samt god effekt mot cancerceller. Oberoende forskare har visat att HDAC6-hämmare förutom cancer även har potential att användas för behandling av smärta, autoimmuna och neurodegenerativa sjukdomar samt depression.

Om HDAC6-projektet
HDAC6 är ett enzym som styr hur cellens inre fibrer, en typ av cell-skelett, fungerar och därigenom hur celler kan transportera proteiner och röra sig i kroppen. HDAC6 har visats påverka sjukdomsprocesser som inflammation, smärta och cancer.

Prekliniska tester har visat att Kanceras substanser har en hög grad av selektivitet och effektivitet mot HDAC6 inom familjen av HDAC-enzymer. De har även en god förmåga att tas upp i kroppen efter peroral tillförsel vilket tillsammans gör dem till intressanta utgångspunkter för utveckling av nya läkemedel mot flera typer av sjukdomar. 

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar och av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 september 2018 cirka 7 400. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl.15:00 CET. 

Tillbaka