iNovacia förstärker sitt substansbibliotek

2011-06-28

iNovacia, det internationellt etablerade kontraktsforskningsbolaget som ägs av Kancera AB (Nasdaq OMX Stockholm First North, KAN), meddelar idag att över 20 000 nya och unika substanser har adderats till biblioteket av småmolekylära substanser som iNovacia använder vid screening. Detta är i linje med företagets strategi att kontinuerligt utveckla, förbättra och erbjuda ett världsledande substansbibliotek till internationella läkemedels- och biotech-bolag.

De nya och unika substanserna har utvecklats i ett exklusivt samarbete med Asinex Ltd i Moskva. Sedan tidigare består substanssamlingen av ca 280 000 småmolekylära föreningar som valt ut med avseende på bland annat diversitet och nyhetsgrad. ”Vår samling når nu 300 000 föreningar. Storleken av och den kemiska mångfalden i biblioteket är väl anpassat för kraftfull screening för att ta fram nya läkemedelskandidater. Nyckeln är att kombinera diversa och unika substanser som har hög reningsgrad och som i nästa steg lämpar sig för snabb optimering mot läkemedelskandidater” säger Dr. Martin Norin, COO vid iNovacia. Han fortsätter: ”Våra kemister framställer kontinuerligt nya unika centrala byggstenar s.k. scaffolds som berikar vårt bibliotek ytterligare. Vi har ca 50-100 substanser per scaffold och vi har visat gång efter annan att vi kan leverera gångbara serier av kemiska startpunkter till våra kunder”.

Tidigare under 2011 introducerade iNovacia nya filter för att selektera bort och ersätta vissa substanser som återkommande kan ge falska svar i screening-processen. Också detta är i linje med iNovacias strategi att upprätthålla ett substansbibliotek av yppersta kvalitet.

Om iNovacia
iNovacia erbjuder höghastighets-screening, fragments-baserad screening och annan kontraktsforskning för att finna kvalitativa kemiska startpunkter för projekt drivna av läkemedels- och biotechbolag. Med hjälp av ett substansbibliotek av högsta internationella standard och unika biofysikaliska verktyg för t ex mekanismutredningar och struktur-aktivitetssamband kan iNovacia säkerställa kvalitet och minimera den tekniska risken och utvecklingstiden i läkemedelsprojekt. iNovacia är ett helägt dotterbolag till Kancera AB (Nasdaq OMX Stockholm First North, KAN).

Tillbaka