Inlösenperiod för Kanceras teckningsoption löper ut september 2020

2020-09-15

Kancera AB (publ) meddelar idag att den sista möjligheten att konvertera två teckningsoptioner TO4 till en ny aktie i Kancera till kursen 0,47 SEK löper ut i september 2020.

Kancera genomförde under mars 2020 en nyemission om 61,4 MSEK. Emissionen avsåg units som innefattar aktier och optioner, inklusive teckningsoptioner av serie TO4. Två teckningsoptioner TO4 ger rätt att teckna en ny aktie fram till 30 september 2020 till kurs 0,47 SEK, eller rätt att för varje två optioner teckna en ny aktie under mars 2021 till kurs 0,85 SEK.

Första inlösen avseende TO4 som avslutades den 15 juni tillförde bolaget ca 21 MSEK. Det andra inlösenstillfället kan tillföra bolaget ytterligare ca 19 MSEK vid full teckning. För information om hur TO4 konverteras till aktier, se Aqurat Fondkommission: https://aqurat.se/utnyttjande-av-teckningsoption-to-4/

Redan tillfört kapital bedöms ge finansiering för fas II-studierna i covid-19 och hjärtinfarkt-patienter. Nytt kapital avses att främst investeras i den vidare kommersiella utvecklingen av fraktalkinprogrammet. Under Kanceras digitala marknadsträff den 22 september presenteras den medicinska grunden för de två kliniska studierna av KAND567, nuläge och nästa steg. Marknadsträffen webbsänds live och kommer även att finnas tillgänglig via Kanceras hemsida i efterhand. För mer information om Marknadsträffen, se tidigare pressmeddelande via http://www.kancera.se.

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Kancera har under tredje kvartalet 2020 erhållit tillstånd för en klinisk fas II-studie i covid-19 patienter. Under andra halvåret 2020 planeras en andra ansökan om tillstånd för en klinisk fas II-studie i patienter med hjärtinfarkt. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjd aktivitet för fraktalkinsystemet inte bara i samband med hjärtinfarkt utan även vid flera andra inflammatoriska tillstånd och vissa former av cancer, finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för Kanceras fraktalkinblockerare KAND567 och KAND145. Kancera AB bedriver forskning och utveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB

Kancera AB (publ)

Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka